HaberManşet

11.06.2020 Tarihli Halk Sağlığı Başkanı İle Görüşmemizden Notlar

552görüntülenme

11.06.2020 tarihinde Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğünde Dr. Öğr. Üys. Abdullah Solmaz ile görüşüldü. ŞUAHED Başkanı Dr. Harun M. ATMACAOĞLU, AHEF 2. Başkanı ve ŞUAHED Başkan Yardımcısı Dr. H. Yusuf ERYAZGAN, ŞUAHED Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Neylan İlkim KENDİRCİ ve ŞUAHED Saymanı Dr. Kutay GÜVEN nin katıldığı görüşmede;

  1. İlk olarak Pandemi döneminde sağlık personeline tarama yapılmamasının sıkıntılarından bahsedildi. Tarama yapılmasının ve sağlık personelinin taramadan geçirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Türkiye geneli bazı illerde tarama yapılırken ilimizde tarama yapılmamasını eleştirerek bu konudaki sıkıntımızı ve şikâyetimizi halk sağlığı başkanımızın bakanlığa iletmesini talep ettik.
  2. Pandemi sürecinde aile hekimlerine ve çalışanlarına ek ödeme yapılmaması konusunda bir kırgınlık olduğunu belirterek ek ödeme yapılması hususundaki talebimizin bakanlığa iletilmesini istedik. Ek ödeme konusunda birinci basamak çalışanları olarak covid döneminde poliklinik hizmetinde, bağışıklık hizmetinde, salgınla mücadelede çok efor sarf ettiğimizi bir sürü özellikli izlemin verildiğini bunlar yapılırken ek ödeme verilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirttik.
  3. Özellikli izlem yapılan kişilerin aranarak Aile Hekiminiz sizi aradı mı, aradıysa Aile sağlığı çalışanı mı yoksa Aile Hekiminiz mi aradı diye sorulmasının yanlış olduğunu bunların düzeltilmesi gerektiği noktasında uyarılarda bulunuldu.
  4. Asmlerdeki aile planlaması malzeme eksikliği ve temin edilememesi konusunda 6-7 aydır sıkıntı olduğu bunun düzeltilmesi gerektiğini belirttik. Bu konun artık ötelenmeyecek mahiyette olduğunu sorunun bir önce çözülmesinin gerektiğini belirttik.
  5. Hazirandan itibaren izinlerin açıldığını bu noktada artık yıllık izinlerin kullanılmasına engel kalmadığını, denetim noktasında denetim gününde hekimin asmde bulunmasının denetim açısından uygun olmakla beraber bunun elzem olmadığı, sınıf denetimi ve Ek1-Ek2 denetiminde hekimin olmamasının yerine vekaleten bakan bir hekim olması ve birimin aile sağlığı çalışanının izlem sırasında asmde bulunması da göz önüne alındığında yıllık izin kullanmaya engel olmayacağı belirtildi. İlçe Sağlık Müdürlüklerine bilgi verilmesi gerektiği ve izinler konusunda bu minvalde hareket edilmesini talep ettik.
  6. Covid döneminde olduğumuzun unutulmaması gerektiği, denetimlerin zaten yapılmaması-ertelenmesi gerektiği ama bu erteleme sağlanamadığından en azından denetimlerde yoğun bir pandemi döneminden geçtiğimizin ve tehlikenin hala devam ettiğinin göz ardı edilmemesi gerektiği bu noktada gereken desteğin sağlanması gerekliliği iletildi.
  7. Dış alım kadrosunda hemşire boşluğunun olduğunu belirterek bu konuda mutlaka ilana çıkılmasını ve kamu dışı aile sağlığı çalışanı alımının ivedilikle yapılmasını talep ettik. Mevzuatta bunun İl Müdürlüğü yetkisi içinde olduğu bu noktada aile hekimlerinin iş yükünün arttığı ve aile sağlığı merkezlerinin işleyişinde aksamalar oluştuğun, aşı, izlem gibi çok iyi seviyelere gelen oranların düşme riskinin olduğunu ilettik.

Bilgilerinize.