HaberManşet

15 ARALIK İŞ BIRAKMA BASIN AÇIKLAMASI

289görüntülenme

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Basın Mensupları, Değerli Katılımcılar

Pandeminin başından beri sürekli hekimlere yapılan zam haberleri ve ek ödemelere dair gerçek olmayan açıklamalar yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesine daha şahit olduk! Hekimlere 2500-5000 lira maaş zammı yapılacağına dair açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalar medyada geniş yer aldı ve gündem oldu. Yapılan düzenlemenin detaylarına baktığımızda ise maaş zammı ile ilgisi olmayan bir düzenleme olduğu ve emekli maaşlarına yapılan bir iyileştirme olduğunu gördük. Yapılan düzenleme eksik olmakla beraber en azından emeklilik için olumlu bir düzenlemeydi ama maalesef daha önce yapılan açıklamalar gibi bu defa da gerçekler söylenmek yerine algı yapmak tercih edildi. Daha önce yapılan açıklamalar da bu şekilde algılardan oluşuyordu. Aile hekimlerine verildiği söylenen ek ödemeler için ulaşılması mümkün olmayan şartlar getirildi ama elbette yapılan açıklamalarda bu kısımlara hiç değinilmedi.

Şimdi müsaadenizle ben size gündeme gelmeyen gerçeklerden bir kaç örnek vereyim.

-2020 yılında büyük vaadlerle çıkartılan sağlıkta şiddet yasası hiçbir işe yaramadı. Şiddet olayları artarak devam etti ve etmekte.

-Pandemi bahane edilerek alelacele birinci sınıf ve sekinci sınıf okul aşıları aile hekimleri işlerine eklendi. İş yükü arttırılmasına rağmen ne personel desteği ne de ücret artışı yapıldı. Ne yapıldı peki? Negatif performans!

-Aile sağlığı merkezlerinin bütün giderleri ve çalışan ek personelin maaşlarının da ödendiği cari giderler yıllardır enflasyon karşında eridi ve artık yapılan giderleri karşılayamayacak boyuta geldi. Cari giderler için enflasyon ve asgari ücret artışını kapsayacak şekilde arttırım yapılmadığı taktirde aile sağlığı merkezleri bulundukları grupları koruyamayacakcak, vatandaşın sağlık hizmeti aldığı ortamlar da haliyle korunamayacak ve hatta ek personeller maalesef işsiz kalmaya başlayacaktır.

-2021 yılının Türkiye’sinde hala aile hekimleri ücret kesintisi endişesi yaşamadan yıllık izne ayrılamıyor. Hasta olması durumunda bile ya birimine görevlendirilecek bir hekim bulacak ya da maaşından kesinti olacak.

-Pandemi adeta fırsat olarak görülerek Ödeme Sözleşme Yönetmeliği değiştirildi ve sözleşme yenileme süreci idarecilerin iki dudağı arasına bırakıldı. Dünyanın her yerinde hekimlerin özlük hakları iyileştirilirken bizde adeta cezaları nasıl arttırırız, maaşları nasıl azaltırız, hekimleri daha fazla nasıl hak kaybına uğratabilirizin hesapları yapılarak adımlar atıldı.

Maaş zammı olarak gündeme gelen ama aslında emeklilik için yapılan düzenleme bile hekimlere çok görülerek geri çekildi.

Sağlık sistemimizi ayakta tutmak için büyük gayret sarfetmekteyiz ama yapılan yanlış düzenlemelerle her geçen gün geriye gitmekteyiz. Bir an önce emekli hekimlerin maaşında yapılan ve daha uygulamaya geçemeden geri çekilen düzenleme başta olmak üzere sorunları çözüyormuş gibi yapmaktan vazgeçip, gerçekten çözüme yönelik adımlarım atılması gerekmektedir.

ŞANLIURFA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU