HaberHukuk

Adli Tabiplik hizmetleri konusunda kazanılan dava

1.54Kgörüntülenme

Yukarida anılan hükümler birlikte değerlendirildiğinde, adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği ve hastane bulunan yerlerde , yerinde ölü muayenesi dışındaki adli tıp hizmetlerinin hastaneler tarafından yerine getirileceği; yerinde ölü muayenesi hizmetlerinin mesai saatleri içerisinde toplum sağlığı merkezi hekimlerince , mesai saatleri dışında öncelikle toplum sağlığı merkezi hekimleri olmak üzere aile hekimleri ve kamu hastaneleri dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerin de dahil edilebileceği icap nöbeti şeklinde sunulacağı, hastane bulunmayan ilçe merkezleri ve entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde acil sağlık hizmetleri ile adli tabiplik hizmetlerinin ise mesai saatleri içinde aile hekimlerince , mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ise ilçe merkezindeki toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde çalışan hekimler ve aile hekimlerinin toplamının dikkate alınarak yapılacağı açıktır.
Olayda Şanlıurfa Birecik ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan doktorların, Şanlıurfa valiliği Halk sağlığı müdürlüğü tarafından 28/7/2016 tarihinde adli tabiplik hizmetlerinde görevlendirildiği anlaşılmaktadır.
Birecik ilçesinde Devlet hastanesi bulunması nedeniyle yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca Birecik ilçesinde bulunan aile hekimlerinin yerinde ölü muayenesi dışında adli tıp hizmetlerinde görevlendirilemeyecegi açıktır.
Buna göre, Birecik ilçesinde görev yapan ail3 hekimlerinin, yerinde ölü muayenesi hizmeti dışındaki adli tıp hizmetlerinde görevlendirilemeyecegi açık olduğundan, adli tıp hizmetlerinden olan yerinde ölü muayenesi hizmeti ve diğer adli tıp hizmetleri ayrımı yapılmaksızın bütün adli tıp hizmetlerini kapsayacak şekilde hazırlanan listeye dayanılarak  aile hekimlerinin adli tabiplik hizmeti nöbetinde görevlendirilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlik bulunmamaktadır.

 

Yayımlanma Tarihi: 03 Mayıs 2018