HaberHukukManşet

Aile Hekimi İşveren Değil Kamu Personelidir

9.81Kgörüntülenme

İşten çıkarılan personelin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin alacakları gibi haklarını kimin ödeyeceği sürekli gündemimizi işkal eden bir konu. Asıl iş verenin kim olduğu ve aile hekimlerinin işçi-işveren ilişkisinde ki konumunun ne olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyan bir mahkeme kararımız oldu. Bu kararı önemli kılan diğer bir husus da Aile Hekimliği Kanunu’na eklenen ‘‘ Aile hekimleri ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ve işveren olabilir.’’ maddesinden sonra hakimlerin nasıl karar vereceği merak ve endişe ile bekleniyordu. Bu kararla rahat bir nefes almış olduk ve her zaman belirttiğimiz gibi aile hekimlerinin işveren olmadığı, işveren vekili olduğu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından tescillenmiş oldu.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ‘‘Sağlık Bakanlığının asıl işveren olduğu, davacının isçilik alacaklarından davalı Sağlık Bakanlığı ve alt işveren şirketlerin müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, işveren vekili konumunda olan aile hekimlerinin bir sorumluluğunun bulunmadığı anlaşılmıştır.’’ diyerek tazminatların Bakanlık tarafından ödenmesine hükmetti.

Bize bir kez daha rahat bir nefes aldıran ŞUAHED Hukuk Komisyonu’na ve hukuk mücadelemizde emeği çok olan değerli avukatımıza teşekkürler.
SEN VARSAN GÜÇLÜYÜZ