Köşe Yazısı

Algılar ve Gerçekler

1.43Kgörüntülenme

Bir süredir HSGM kronik hastalık takibi çalışmaları ile ilgili çeşitli toplantılar düzenlemişti. ŞUAHED olarak her ortamda çekincelerimizi sıkıntılarımızı kabul etmediklerimizi açık bir dille ifade ettik, etmeye devam edeceğiz.

Ancak bundan daha 1 yıl önce kanunla getirilmiş nöbeti tutturmayan, nöbeti aç kapa yaparak tutuluyor gibi gösterip, TSM’lerin HSM’lerin tuttuğu sahte evraklara göz yumup, nöbet sanki tutuluyormuş gibi gösteridiler.

Şimdi de yeni bir ALGI manzumesi yayınlayıp, GERÇEKLERİ unutturacakları aile hekimlerinin, aile sağlığı çalışanlarının haklı tepkilerini bertaraf edeceklerini düşünüyorlar ama her zamanki gibi yanılıyorlar.

Biz de güz okulunda açıklama yapan Sayın HSGM başkanı Prof. Dr. Hüseyin İlter’e GERÇEKLER’i maddeler halinde elimizde geldiğince anlatmaya çalışacağım;

 • Yaklaşık 5 yıldır cari giderlere gelen artış oranları ile cari gider kalemleri arasındaki fark % 40’ı bulmuştur. Buda elimizde net bir şekilde belgelidir.
 • Sağlıkta şiddet aratarak devam etmekte mesleğe her yeni başlayan sağlık çalışanın önünde geleceğe umutla bakamayacağı bir çalışma ortamı oluşmuştur.
 • Her ilde farklı aile hekimliği uygulamaları kanun yönetmelik uygulamaları devam etmekte her il müdürü kendini kanun koyucu yerine koyabilmektedir.
 • Sanal ASM’ler 1 yıldır sürekli açılmakta defalarca olumsuzluklar dile getirilmesine rağmen illerde uygulamalar devam etmektedir
 • Aile hekiminin aile sağlığı çalışanın izin hakları emeklilik hakları konusunda 5 yıldır hiçbir düzenleme yapılmamıştır.
 • Anayasa mahkemesi kararı yönetmelikle izinleri düzenleyemezsin olmasına rağmen kanunla izin düzenlemesi yapılmamıştır.
 • Defin nöbeti konusunda Danıştay kararı varken belediyelere bu hizmeti vermek için hukuksal bir karar olmasına rağmen bu konuyla hiç alakası olmayan aile hekimlerine kanunla tekrar görev verilmiştir.
 • Aile sağlığı çalışanı açığı artarak devam etmekte iken mevcut açığı kapatamayan kurum yine bir algı yapıp 3 hekime bir hemşire maddesini yönetmeliğe koymuş ancak kendi HSM’lerine söz geçirememiştir.
 • Önüne gelen kurumun neye niçin istediği belli olmadığı raporlar konusunda bilimsel bir çalışma yapıp algoritmalar hazırlaması gereken kurum bu raporu şu nedenle vermelisiniz diye bilimsel gerçekliği, dayanağı ve hukuki sorumluluğu belli olmayan yazılarla aile hekimlerini rapor vermeye zorlamaya çalışmışlardır.
 • Denetimlerin her zaman sorun olduğu aile hekimliğinde kimin ne için hangi şartlara bağlı olarak denetim yaptığı yine belirsizliğini korumuş denetimler bir Mobbing aracı olarak kullanılmaya devam edilmiştir.
 • Toplum sağlığı merkezlerinin işlevselliğinin, verimliliğinin tartışıldığı son 5 yılda onlarca görevi olduğu halde sadece denetim yapar hale getirilen TSM’lerin durumu düzeltilememiştir.

ASLA KABUL EDEMEYECEĞİZ KONULAR

1- İl sağlık müdürlerine valilierden alınarak verilecek sözleşme feshi yetkisi

2- Katlamali artan ve hukuk ta yeri olmayan ceza puanı

3- İs yükü zaten çok yüksek olan aile hekimlerine yeni yükler vererek bunu yaparsan özlük hakkın eksilmeyecek denilip pozitifmiş mi gösterilen negatif performansa SONUNA KADAR KARŞIYIZ BU KONUDAKI duruşumuz cumartesi nöbetlerindeki duruşumuz la aynıdır.

ŞUAHED olarak HSGM yetkililerine sesleniyoruz,

Bizler, defalarca bu konuları sizlere iletmekten bıkmadık bıkmayacağız. Gerçekten aile hekimliğine inanıyorsanız ALGILARI bırakın, GERÇEKLER’le GERÇEK sorunlarla hep birlikte mücadele edip çözmeye hep var olduk var olacağız.

Saygılarımla.

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan
ŞUAHED Yönetim Kurulu Başkanı