HaberManşet

AŞI YOK SORUŞTURMASI VAR!

413görüntülenme

Aile hekimliği sistemi ile ülkemizde yüksek aşılama oranları yakalanmış ve buna paralel olarak anne ölümleri ve bebek ölümleri azalmıştır.Pandemi dönemi de dahil olmak üzere aşılama oranlarımız, gelişmiş ülkelerin aşılama oranlarıyla yarışır hale gelmiştir.Bu başarının sürdürülebilmesi için aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları büyük özveriyle çalışmaktadır. Yalnız aşı tedarikinde aksama olması ve aşı oranlarının düşmesi bu başarılara gölge düşüreceği gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasına da sebep olabilecektir.

Son dönemlerde bir çok ilde aşı tedariki ile ilgilisıkıntı olduğu haberlerinin gelmesi endişe vericidir. Şanlıurfa’da  son iki aydır yaşanan aşıya erişim sorunları üyelerimiz tarafından ŞUAHED’e bildirilmiştir. ŞUAHED,halk sağlığını ilgilendiren her konuda oldugu gibi bu konuda da hızlıca muhataplarına yani Şanlıurfa Halk Sağlıgı Bulaşıcı HastalıklarŞube’sine  sorunları iletti. Devamında sorunlar yazılı olarak Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletildi. Ayrıca konu Halk Sağlıgı Genel Müdürlüğü’ne sözel olarak iletildi.Bu bildirimlere rağmen yaşanan soruna maalesef çözüm sunulmadı.

ŞUAHED 2010 yılından bu yana hekim haklarının savunulmasının yanında vatandaşların sağlığını korumak için sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde çaba göstermektedir.Bunu sağlamanın ilk adımı ise sorunları tespit etmek ve duyurmaktır. Aşı tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle aile sağlığı merkezlerinin kapısından aşı olamadan dönen her bebek, her çocuk bizim çocuklarımızdır ve  hiç birinin hasta olmasını sorun yaşamasını istemeyiz. Bu nedenle aşı tedarik sorunu, aşı bulunamaması sorunu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sorunu çözmek yerine Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan müfettiş gönderilerek ŞUAHED Başkanı’na soruşturma açılmıştır.

Sağlık Bakanlığı’na Sesleniyoruz!

ŞUAHED doğruları söylemeye devam edecektir. Kağıt üzerinde bu kadar aşı geldi, şu kadar aşı dağıtıldı, stokda şu kadar aşı görünüyor gibi algılara kapımız kapalıdır. Bu konuda önemli olan aşı deposuna gidince aşı temin edilememesidir. Aşı olmak için asmlere başvuran vatandaşların aşıya ulaşamadan geri dönmeleridir.Bunları görmezden gelerek ŞUAHED yönetim kurulu üyelerine sebepsiz, gerekçesiz, tamamen keyfi olarakardı ardına denetimler yapılmaktadır. İki aydır temininde sıkıntı yaşanan aşıları sırf müfettişe ” şu aşılar yok” denildiği için aniden aile sağlığı merkezlerine az miktarda (göstermelik olarak) aşı getirip, yarım saat sonra ortada şikayet yokken denetime gelerek “aaa bakın aşınız varmış” diyerek ortaoyunu oynamaktan vazgeçin!Aşı lojistiği Sağlık Bakanlığı’nın en temel görevidir. Aşı, halkın sağlığını korumanın, sağlıklı nesiller yetiştirmenin en temel ihtiyacıdır.Bu nedenle olmayan aşıya var diyemeyiz.Veri sistemi hataları ve stok hataları bakanlığımızın sıkışınca sığınacağı bir liman değildir. 5 yıldır çözmesi gereken ama nedense aşı temininde yaşanan sorunlar dile getirilince idarenin aklına gelen kronik bir sorundur.

ŞUAHED aile hekimlerimizin halkın sağlığına sunacağı katkıyı engelleyen her sorunu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da dile getirmekten çekinmeyecektir.Sorunları çözmek yerine baskı yapmayı seçen idarenin tavrını kamuoyunun taktirine sunuyoruz.

Saygılarımızla

ŞUAHED YÖNETİM KURULU