HaberHukukManşet

BİR HUKUK KAZANIMI DAHA

1.1Kgörüntülenme

Olağan dışı denetim sırasında yardımcı sağlık personelinin geç gelmesi/yerinde olmaması sebebiyle gruplandırma düşüşleri yapan müdürlük yetkilileri ile defalarca görüşülmüş, yaptıklarının usulsüz olduğu taraflarına bildirilmiştir. Yapılan bu yanlışlar yazılı olarak da anlatılmıştır.
SABİM/CİMER şikayeti nedeniyle ASM’ye yapılan olağandışı denetim sonrası yardımcı sağlık personelinin işe geç gelmesi nedeniyle sınıf düşürülmesine itiraz için açılan 2 davayı kazandık. Kararda da belirtildiği üzere Gruplandırma Değerlendirme Formunda aile sağlığı merkezinde çalıştırılan personelin mesaiye geç kalması durumunda aile hekimliği biriminin grubunun düşürüleceğine ilişkin bir kurala yer verilmediği, tıbbi sekreterin mesaiye geç kalmasının çalışma planındaki değişiklik olarak kabul edilemeyeceği, öte yandan uyuşmazlığa konu aile sağlığı merkezinde aile hekimliği hizmetinin aksadığına dair bir tespit de bulunmadığı dikkate alındığında, salt tıbbi sekreterin mesaiye geç kalmasının sınıf düşürme sebebi olmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve desteğini her zaman hissettiğimiz ŞUAHED avukatımıza teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.
Sen Varsan GÜÇLÜYÜZ.