HaberHukukManşet

BİR HUKUK KAZANIMI DAHA

665görüntülenme

Göreve iade sonrası sayılmayan hizmet puanlarının eklenmesi için başvuruda bulunan 2 meslektaşımızın talebinin Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından reddedilmesi üzerine açtığımız davaları kazandık.

Kazandığımız davaların kararlarında şöyle denmiştir:  “… ilgililerin kamu görevinden çıkarılmasına dair ilgili kanun hükmünde kararname hükümlerinin göreve iade edilenler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacağı, kanun hükmünde kararnameyle veya Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla kamu görevine dönüşün bu hususta herhangi bir farklılık meydana getirmeyeceği, bu kapsamda davacının kamu görevinden çıkarılmasına dair kanun hükmünde kararname hükümlerinin ilk yürürlüğe girdiği andan itibaren tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte geçmişe dönük olarak ortadan kalktığının kabulü ile davacının bu süreye tekabül eden tüm haklarının iadesi gerektiği, davalı idarece hizmet puanının ancak fiili çalışma esas alınarak verileceği ve davacının kamu görevinden ihraç edildiği dönemde fiili çalışması olmadığından hizmet puanı verilmeyeceği savunulmakta ise de, söz konusu dönemde fiilen çalışmamış olmasının davacıdan kaynaklanan bir durum olmadığı, davacının kamu görevine iade edilmesinin kamu görevinden çıkarılmasının haksız olduğunu ortaya koyduğu, kamu görevinden ihraç edilmeseydi ilgili dönemde fiilen çalışacak olan davacıya göreve iade edildikten sonra ilgili döneme tekabül eden hizmet puanının verilmesi gerektiği, hizmet puanı hususunda kanun hükmünde kararname hükümlerine göre daha dar hükümler öngören yönetmelik hükümlerinin normlar hiyerarşisi sebebiyle kanun hükmünde kararname hükümleri karşısında uygulama alanı bulamayacağı sonucuna varıldığında, davacının kamu görevinden ihraç edildiği döneme ait hizmet puanının verilmesi talebinin reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır.”

Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve desteğini her zaman hissettiğimiz ŞUAHED avukatımıza teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Sen Varsan GÜÇLÜYÜZ.