HaberManşet

CEZA PUANI ÜZERİNDEN DESTEK ÖDEMESİ KESİLEMEZ 2 AY 2 AYRI DAVA KAZANDIK

616görüntülenme

19/12/2023

 

CEZA PUANI ÜZERİNDEN DESTEK ÖDEMESİ KESİLEMEZ

Ceylanpınar ilçesinde çalışmakta olan ŞUAHED üyesi hekim arkadaşımıza tavan olarak ödenmesi gereken aylık 8.887,49 TL destek ödemesi çeşitli sebeplerden verilen ihtar puanları gerekçe gösterilerek Ocak ve Şubat aylarında ödenmemiştir. Yasal süresi içinde itiraz edilmesine rağmen, idare tarafından cevap verilmediğinden dolayı zımni red olmuştur. Bunun üzerine derneğimiz ŞUAHED aracılığı ile, kesinti yapılan iki ay için ayrı ayrı dava açılmıştır.

Aile hekimliği uygulamasında uygulanacak ihtar puanı cetveline istinaden herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin %42’si oranında ödeme yapılır. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süre ile ödeme yapılmaz denilmiştir.

Mevcut haliyle hatalı görülen maddelere  geçmiş zamanda açılan davada Danıştay İkinci Dairesinin kararı ile yürütme durdurulmuştur. (bkz. 23/02/2023 tarih ve E:2022/3884 sayılı karar) Mahkemece yapılan değerlendirmede bu hükmün yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, böylece dava konusu işlemin mevzuat açısından hukuki dayanaktan yoksun hale geldiği belirtilmiştir.

Ocak ve Şubat aylarında ödenmeyen destek ödemeleri yasal faizleri ile birlikte ödenmiştir. ŞUAHED Yönetim Kurulu, Hukuk Komisyonu ve üyeleri olarak haklı mücadelemize durmadan devam edeceğiz. Her zaman ve her yerde meslektaşlarımızın yanında olacağız.

Desteklerinden dolayı ŞUAHED Yönetim Kurulu’na, dernek avukatımız Av. Hayriye YÜKSEKYAYLA AYDOĞDU’ya, ŞUAHED Hukuk Komisyonu’na teşekkür ederiz.

SEN VARSAN GÜÇLÜYÜZ…