Haber

DANIŞTAYIN AİLE HEKİMLERİNE YAZILAN YERİNDE ÖLÜ MUAYENESİ LİSTELERİNİ İPTAL KARARI

1.1Kgörüntülenme

         2015 yılı Şubat-Nisan ayları arasında Eyyübiye ilçesinde aile hekimleri yerinde ölü muayenesi nöbet listelerine, kanunun ön gördüğü koşullar dikkate alınmadan dahil edilmiştir. Kuruma bu listelerin usulsüz olduğu ve düzeltilmesi gerektiği bildirilmişsede listeler düzeltilmemiştir. Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi’nde hakkını arayan Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği’ne İdari Mahkeme’den olumsuz karar gelmiştir. Haklı olduğunu inancı tam olan ve kanunlara güvenen ŞUAHED davayı Danıştay’a taşımıştır. Danıştay İkinci Dairesi tarafından karara bağlanan davada yerinde ölü muayenesi nöbet listelerinin nasıl hazırlanması gerektiği detaylıca açıklanarak adeta ders çıkartılması istenmiştir.

          Danıştay İkinci Dairesi tarafından yerinde ölü muayenesi hizmetlerinin mesai saatleri içerisinde toplum sağlığı merkezi hekimlerince, mesai saatleri dışında öncelikle toplum sağlığı merkezi hekimleri olmak üzere aile hekimleri ve kamu hastaneleri dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerin de dahil edilebileceği icap nöbeti şeklinde sunulacağına vurgu yapılarak, aşağıdaki dikkatle incelenmesi gereken karar verilmiştir. ‘’Buna göre;davalı idarece onaylanan 02/02/2015-18/04/2015 dönemine ilişkin dava konusu nöbet listesi incelendiğinde, aile hekimleri ile birlikte toplum sağlığı merkezi hekimlerinin de anılan nöbete dahil edildiği anlaşılmakla birlikte, kamu hastaneleri dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerin nöbete dahil edildiğine yönelik herhangi bir bilgi yada belgenin bulunmadığı gibi aile hekimlerinin mesai saatleri içinde de yerinde ölü muayenesi için görevlendirildiği anlaşıldığından, mevzuata aykırı şekilde oluşturulan listede hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.’’

            Sonuç olarak Danıştay İkinci Dairesi tarafından verilen kararla kesinleşen hükümler şu şekildedir:

1-  Aile hekimlerine mesai saatleri içerisinde nöbet yazılamaz

2-  Mesai saatlerinin dışında öncelikle toplum sağlığı merkezi hekimlerine nöbet yazılır

3- Mesai saatlerinin dışında öncelikle toplum sağlığı merkezi hekimlerine nöbet yazıldıktan sonra aile hekimleri ve kamu hastaneleri dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerin de dahil edilebileceği icap nöbeti yazılır.

Yayımlanma Tarihi: 18 Temmuz 2018