HaberManşetUncategorized

ESNEK MESAİ’YE UYMAMAK GRUP DÜŞÜRME İÇİN BİR NEDEN SAYILAMAZ!

5.39Kgörüntülenme

17/02/2023

 

İlimizde görev yapan ve derneğimiz üyesi olan bir Aile hekimi meslektaşımız yıllık izinde olduğu bir tarihte birimine yapılan olağan dışı esnek mesai denetimi sonrası birim hemşiresinin bulunmaması bahanesi ile biriminin A sınıfından C sınıfına düşürülmesi sonucu İl Sağlık müdürlüğüne itiraz etmiş ancak müdürlük itirazı reddetmiştir. Bunun üzerine üyemiz ŞUAHED aracılığı ile bu usulsüz uygulamaya dava açmıştır.
Davayı inceleyen mahkeme, dava konusu uyuşmazlıkta, davalı idarenin söz konusu aile hekimliği birimini olağan dışı denetimle denetlediğini, esnek mesai denetiminin her ne kadar olağan dışı denetimle tespitinin mümkün olsada, bahse konu denetimle Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Ek-1 Aile Hekimliği Birim Gruplandırma Tablosu’nun kullanıldığı ancak bu tabloda esnek mesaiye uyulmamasının ne gibi bir yaptırım gerektirdiği veya Gruplar arası değişimin hangi kriterlere göre belirlendiğinin açık olmadığı, mesela A grubundan C grubuna düşürülmesi gerektiğini gösteren bir düzenlemenin bulunmadığını, bu fiilin ancak Ek-3 tablosunda belirtilen çalışma saatlerine uymamak fiili karşılığı 6 ihtar puanına denk geldiğini belirterek olağan dışı esnek mesai denetiminin grup düşürmek için kullanılmasının hukuki dayanağının olmadığını belirtmiştir.
Bu açıklanan nedenlerle mahkeme, dava konusu işlemin iptaline, tazmin talebinin kabulüne, yoksun kalınan yaklaşık 10 bin TL farkın yasal faizi ile birlikte idare tarafından Aile Hekimi meslektaşımıza ödenmesine, tüm yargılama, avukat ve posta ücretlerinin dahi davalı idare tarafından davacı olan Aile Hekimi meslektaşımıza ödenmesine oybirliği ile karar vermiştir.
Bu bağlamda özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve ŞUAHED avukatımız Av. Hayriye Yüksekyayla’ya teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak daima mesleğimizin ve meslektaşlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz.
SEN VARSAN GÜÇLÜYÜZ!