HaberManşet

GEZİCİ KESİNTİSİNE MAHKEME DUR DEDİ

389görüntülenme

25/04/2023

 

İlimizde 01.02.2022 yılında göreve başlayan aile hekimi meslektaşımızdan il sağlık müdürlüğünce 2022 yılına ait gezici programı 20.02.2022 tarihinde talep edilmiştir. Kendisinden önce görev yapan aile hekiminin 12.2021 tarihinde müdürlüğe sunup onay aldığı programın sadece birime yeni başlayan hekimin imzası olacak şekilde değiştirilip kendilerine gönderilmesi istenmiştir. Buna istinaden meslektaşımız 21.02.2022 tarihinde kendi imzasıyla il sağlık müdürlüğüne sunmuştur.

 

Meslektaşımız şubat ayı içerisinde, önceki aile hekiminin gönderdiği gezici programınasadık kalarak gezici hizmetleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesine rağmen HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN gezici hizmet ödeneğinden mahrum bırakılmıştır.

Bu konuya ilişkin açtığımız dava;

Söz konusu itirazda müdürlüğün sadece ve sadece gezici hizmet raporunun geç iletilmesiyle ilgili verdiği cezaya “…sunulan gezi programının onaylandığı ve geç  sunulması dışında davacı tarafından BU HİZMETİN VERİLMEDİĞİNE DAİR DAVALI İDARECE SOMUT BİR BELGE VE İDDİADA DA BULUNULMADIĞI, sunulan hizmete dair belgelerin geç sunulmasının ücretin  tahakkuk ettirilmesi dışında bir sonucunun olmayacağı, hizmetin yerine getirilmediğinin sonradan tespiti halinde davacıdan tahsilinin de mümkün olacağı gözetildiğinde yerine getirildiği davalı İdarece kabul edilen hizmete ilişkin geçici hizmet ödeneğinin ödenmesi talebinin reddine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı kanaatine varılmıştır.“ifadeleriyle kesin (istinaf yolu kapalı) olacak şekilde sonuçlanmıştır.

 

Bu başarının arkasında olan ŞUAHED HUKUK KOMİSYONU üyelerine ve Sn. Av. Hayriye Yüksekyayla’ya teşekkür ederiz.

 

Her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

 

 

ŞUAHED YÖNETİM KURULU

Sen Varsan Güçlüyüz.