HaberHukukManşet

HAK ARAMANIN ADRESİ ŞUAHED-4

407görüntülenme

Denetim ekiplerince yapılan olağandışı mesai denetimi sonucu, birimde gruplandırma kriterleri dahilinde çalışanhemşirenin görevyerinde olmadığı gerekçe gösterilerek, A grubundan D grubuna düşürülen meslektaşımız adına açmış olduğumuz davayı kazandık.

Denetim ekiplerinin yanında hemşire telefonla ile aranmış ve hemşirekendisinin hastalandığını, hastanede olduğunusöylemiş, durum aynen denetim ekiplerine bildirilmiş,hastaneden alınan iş göremezlik raporu aynı günİlçeSağlıkMüdürlüğüne sözlü olarak bildirilmiş, sonrasında da elden teslim edilmiştir. Buna rağmen gruptan düşürülen hekimimiz, grup düşürme kararına itiraz etmiş, yine de itirazı kabul edilmeyip kesintisi yapılmıştır. Grup düşürme sonrası eksikliklerin giderilmesi için tanınması gereken 10 günlük süre kendisine tanınmamış ve doğrudan kesinti yapılmıştır.

 

Karar metninde “…gerçekleştirilenolağandışı denetimde, aile hekimliği birimi çalışanının mesai saatleri içerisinde görev yerinde bulunmadığının tespit edildiği açıkolmakla birlikte, söz konusu aile hekimliği birimi çalışanın, aynı gün bir başkasağlık merkezindendüzenlenen is göremezlik raporu nedeniyle sağlık izinli olduğunun, söz konusu is göremezlik raporununaynı gün ilgilisine bildirildiğinin, akabinde de kuruma yazı olarak bildirildiğinin görülmesi karsısında, bu husus dikkate alınmaksızın, sadece söz konusu yardımcı sağlık personelinindenetim tarihinde görev yerinde bulunmadığı, bu hali ile, aile sağlığı biriminin, “A” grubu kriterleriarasında yer alan ilave yardımcı sağlık personelinin çalıştırılması hakkındaki kriterleri yerinegetirmediğinden bahisle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır.” denmektedir.

 

 

Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve ŞUAHED Avukatımız Av. Hayriye YÜKSEKYAYLA’ya teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

Sen Varsan GÜÇLÜYÜZ.