HaberManşet

Halk Sağlığı Başkanlığı Görüşmesi

969görüntülenme

22.11.2019 tarihinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üys. Abdullah SOLMAZ ile makamında yaklaşık iki saat süren toplantı yapıldı. Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ozan ÖZGÜR, AHEF 2. Başkanı ve ŞUAHED Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Yusuf ERYAZGAN ve ŞUAHED Genel Sekreteri Dr. Harun Mesut ATMACAOĞLU katıldı.

BEYAZ KOD UYGULAMASINDA YAŞANILAN SORUNLAR

Beyaz kod süreçlerinde yaşanılan sorunlar anlatılarak kurum avukatlarının davaları takip noktasında eksikliklerinin olduğu belirtildi. Sağlık personelini savunmakla mükellef olan kurum avukatları tarafından ‘‘ Personelin hizmet verdiği sırada yaşanmış olsa dahi, kişisel meselelerden kaynaklanan ve hizmetle ilişkisi kurulamayan fiiller’’ kapsamında değerlendirmelerin yapıldığı, bu değerlendirmeler yapılırken beyaz kod vermiş olan sağlık personeli ile görüşülmediği, bu maddeyi avukatların yanlış yorumladığı ve sahada bu durumun kuruma güveni zedelediği söylendi.

Dr. Öğr. Üys. Abdullah SOLMAZ anlattıklarımızla ilgili gelen maillerden birkaç tane örnek iletmemizi istedi ve kurum avukatları ile görüşeceğini ayrıca konuyu İl Sağlık Müdürlüğü’ne de ileteceğini belirtti.

SINIF DENETİMLERİNDE MEVZUATA BAĞLI KALINMASI

Aile sağlığı merkezlerinde (asm) yapılan sınıf denetimlerinde denetime gelen kişilerin kriterleri kendilerine göre yorumladıkları, oysaki yoruma açık olmayan ve geniş şekilde hazırlanmış denetim rehberine göre hareket edilmesi gerektiği söylendi. Denetim ekibinin kendi yorumlarına göre belirlediği ve denetim formunda olmayan kriterlere örnekler verilerek, denetim ekibinin denetimlerin bu şekilde yapılması talimatını Abdullah Bey’in verdiğini söylediği belirtildi.Ayrıca asmlerde Sağlık Bakanlığı bütçesinden yapılması gereken onarım ve tadilatların aile hekimleri tarafından yapılmasının istenmesinin hatalı olduğu, bu konulara Sağlık Müdürlüğü’nün daha hassas yaklaşmasının beklendiği ve bu tadilatların ivedilikle tamamlanmasının gerektiği söylendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı SOLMAZ kendisinin bu şekilde talimat vermediğini, denetimlerin kaliteli sağlık hizmetini arttırmak amacıyla yapıldığını,  rutin denetimlerde denetim formuna bağlı kalınması gerektiğini belirtti. Bununla birlikte kendi yaptığı asm ziyaretlerinde asm düzenine dikkat ettiğini ve rutin denetimlerde de bu konuya özen gösterilmesini istediğini belirtti. Sınıf denetimleri ile ilgili aile hekimlerinden kendisine iletilen şikayet olmadığını söyleyen Dr. Abdullah SOLMAZ farklı mekanlarda çalışıyor olsak da sağlık çalışanları olarak hepimizin amacının aynı olduğunu, problemlere çözüm arayabilmesi için sorunların kendisine iletilmesini beklediği ve bu konuda çözüm için elinden geleni yapacağını belirtti. Asmlerde tadilatların yapılması noktasında göreve başladığından beri çaba harcadığını, çalışmaların yapıldığını, asmlerin bir kısmının tadilatlarının yapıldığını, eksik kalanların da tespit edildiğini ve en kısa sürede tamamlanması için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

 

EK ÖDEME VE EK HİZMET PUANI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilimizde bazı sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ek hizmet puanı ödendiği, uygulamanın bu şekilde yapılmasının yanlış olduğu, görev yapılan kuruma ya da kadroya göre ödeme yapılamayacağı, aynı kurumda çalışan hekimlerden farklı kadroda görev yaptıkları için bile ödeme alamayanların olduğu, ayrılan bütçenin ve hakların, sınır bölgelerinde asmlerde ve acil servislerde nöbet tutan aile hekimleri olduğu, yıllık izinlerin hala kapalı olduğu ve sağlık çalışanları olarak hepimizin fedakarlık yaptığı, verilen ek haklardan özellikle sınır bölgelerinde çalışan sağlık personeli olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına paylaştırılması gerektiği söylendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı bu konuda mümkün olduğu kadar çok sağlık çalışanına ödeme yapmak istediklerini lakin ek ödeme yapılabilecek personellerin yönetmeliklerle belirlendiği, buna rağmen bu talebimizi Bakanlığa bildireceklerini ve oradan gelen görüş doğrultusunda hareket edeceklerine belirtti.

YENİ AİLE SAĞLIĞI BİRİMLERİ AÇILMASI

Aile sağlığı birimlerinin nüfus dağılımı ve yeni birimlerin açılması konusunda yeni birim açılması düşünülen aile sağlığı biriminin bulunduğu aile sağlığı merkezinde görev yapan hekimlerle mutlaka istişare yapılması gerektiği ve planlamaların mağduriyetlere sebep olmayacak şekilde yapılması gerektiği, halihazırda aile sağlığı çalışanı eksiği olduğu ve yeni birimlerle beraber aile sağlığı çalışanı açığının artacağı belirtildi. Bizim nüfus düşme konusunda tek kabul edemediğimiz hak kaybı olmaması bunun dışında kaliteli hizmet hizmet yelpazesinin artması noktasında sorunumuz olmadığı söylendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı SOLMAZ aile sağlığı çalışanlarının sayısını arttırmak adına çalışmalarının olduğunu ve Bakanlık ile görüşmelerinin olumlu olduğunu belirtti. Yeni birimler konusunda hiçbir aile hekimine kayıtlı olmayan kişilerin olduğunu, nüfusu 4000 olan birimlerin yeni kayıt alamadıkları için o bölgelere yeni taşınan gebe-bebek izlemlerinde eksiklik olabileceği için yeni birimlerin açılması gerekliliğini belirtti.

EĞİTİMLER

Mesleki eğitimler konusuna çok önem verdiğini belirten Solmaz, yapılacak eğitimlerde hekimlerin ve aile sağlığı çalışanlarının görevlendirmelerinin yapılacağı, gerekli ödemelerin yapılacağı, sağlık sunumunun aksamadan eğitimlere katılabilinmesi için gerekli çalışmaların yapıldığı, değişikliklerin gerekmesi halinde dilekçe ile bu değişikliklerin yapılabilmesi adına çalışmalarının da olacağı, eğitim verecek olan kişilerin titizlikle seçildiği ve yapılacak eğitimlere aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının eksiksiz katılmasını istediklerini belirtti.

ŞUAHED Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Yusuf ERYAZGAN mesleki eğitim konusunda ŞUAHED alarak hassas olunduğunu, bu anlamda her yıl onlarca eğitim düzenlendiği ve Müdürlük tarafından eğitimlere katılmak için gerekli şartların sağlanılması halinde aile hekimlerinin eğitimlere katılma noktasında gerekli özeni göstereceğini, ŞUAHED Yönetim Kurulu olarak bu konuda destek sunulacağı söylendi.

 

YILLIK İZİNLER

Yıllık izinlerin kullanılmasına hala izin verilmediği, kullanılamayan yıllık izinlerin silineceği ve bu durumun mağduriyetler oluşturacağının söylenmesi üzerine, Dr. Abdullah SOLMAZ Aralık ayında izinlerin açılacağını umduğunu ve kullanılamayan izinlerin aktarılması konusunda Bakanlık’tan görüş sorulacağını belirtti.

ŞUAHED Yönetim Kurulu’nun sahanın sorunlarını her platformda dile getireceği, atılan adımları takip edeceği ve çözüm noktasında bütün aile hekimleri ile beraber her türlü desteği vereceği bilinmelidir.

SEN VARSAN GÜÇLÜYÜZ…