HaberHukukManşet

Yine Bir Hukuk Zaferi Sınıf Düşme Davasını Kazandık

779görüntülenme

Sınıflandırma kriterleri dahilinde çalıştırılan yardımcı sağlık personelinin rahatsızlanması nedeniyle almış olduğu istirahat raporu gününde ve usule uygun bir şekilde bildirilmesine rağmen, olağandışı denetim ile A sınıfından D sınıfına düşürülen üyemiz için açmış olduğumuz davayı kazandık.

 

Kararda “..istirahat raporunun aynı gün içerisinde aile hekimi tarafından İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderildiği sağlık personelinin hastalık izni nedeniyle aile sağlığı merkezinde bulunmadığı bu haliyle sağlık personeli çalıştırılması kriterinin yerine getirilmediğinden bahsedilemeyeceği görülmekle; uyuşmazlığa konu aile sağlığı merkezinde aile hekimliği hizmetinin aksadığına dair bir tespit de bulunmadığı dikkate alındığında, salt hemşire olarak görev yapan personelin görev yerinde bulunmadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” Denmektedir.

 

Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve desteğini her zaman hissettiğimiz ŞUAHED avukatımız Av. Hayriye YÜKSEKYAYLA’ya teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

Sen Varsan GÜÇLÜYÜZ.