HaberManşet

İDARİ İZİNDE AİLE HEKİMİNİN MAAŞI KESİLEMEZ

1.63Kgörüntülenme

05/12/2022

 

 

İlimizde aile hekimi olarak görev yapan derneğimiz üyesi aile hekimi meslektaşımız;  Şanlıurfa Valiliği’nin‘’olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli veya hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır’’kararı üzerine ve hamile olması nedeniyle hamile olan bütün kamu personelleri gibi idari izin yapmıştır. Fakat idari izinli sayıldığı süre ile ilgili diğer kamu personellerinden farklı olarak maaşından kesinti yapılmıştır. Yapılan kesintiye iade istemiyle başvuru yapılmış fakat başvuruya yasal süresi içinde cevap verilmediği için zımni ret olmuştur. Bu haksızlığa ŞUAHED aracılığıyla dava açılmıştır.

Aile hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin ‘Aile hekimine yapılacak ödemeler’ başlıklı 16. maddesinde ‘’Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği için görevlendirilen aile hekimine çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. İzin, rapor ve Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verile eğitimlerdeki görevlendirme süreleri ile sağlık raporuyla belgelendirmesi ve müdürlükçe onaylanması koşuluyla Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları süreler çalışılan gün sayısına dahil edilir’’ düzenlemesine yer verilmiştir.

Davayı inceleyen mahkemece; Şanlıurfa Valiliği’nce alınan kararlar kapsamında hamileliği nedeniyle 6 gün süreyle idari izinli sayıldığı, idari izinli sayılanların görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edileceğinden idari izin süresince mali ve sosyal hakları ile özlük haklarının devam edeceği anlaşılmaklabirlikte  hamileliği nedeniyle idari izinli olduğu 6 günlük süreye ilişkin yapılan kesintinin yasal faiziyle birlikte davacıya iade edilmesi gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır.

Mahkemenin bu kakarı ile birlikte idare tarafından ısrarla devam ettirilen uygulamanın hukuksuz olduğu tescil edilmiştir. Bundan sonraki süreçte artık aile hekimleri bütün kamu personelleri gibi idari izin hakkını kullanabilecek ve bu durumdan dolayı maaş kesintisi yapılamayacaktır. Bir taraftan idari izin verip diğer taraftan maaş kesintisi ile cezalandırmak hem Anayasaya aykırıdır, hem de vicdanlara sığmamaktadır. Bu şekildeki hukuksuz uygulamalara karşı tüm aile hekimi meslektaşlarımızı ŞUAHED çatısı altında birleşmeye çağırıyoruz.

Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve ŞUAHED avukatımız Av. Hayriye YÜKSEKYAYLA’ya teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

SEN VARSAN GÜÇLÜYÜZ…