Haber

İzinlerde Onay ve Vekalet Davamız

1.02Kgörüntülenme

Uyuşmazlığa konu olayda, davacının 2015 yılı içerisinde izinli ve raporlu olduğu tarihlerde hizmetin görülmesi amacıyla aile hekimleri ile anlaştığı, izin onay formlarında bu durumun belirtildiği görülmektedir. Söz konusu bu izin onay formları ilgili idari makam tarafından onaylanması için imzalanmamaış ise de, izin onay formlarının onaylanmaması durumunda davalı idarece davacının yerine bir aile hekiminin görevlendirilmesinin gerektiği halde görevlendirme yapılmadığı ve izin veya raporlu olunan aylar için herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödemelerin tam yapıldığı, davacının izinlerinin bu haliyle CKYS ye işlendiği ve davacıya izin onay formlarının onaylanmadığı hususunda herhangi bir  bildirimde bulunulmadığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 09.06.2015 tarih ve 045.01./1253 sayılı yazısı üzerine davacının maaşından 15.01.2016 tarihinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kesinti yapılmak suretiyle dava konusu işlemin tesis edildiği dikkate alındığında, davacının izin onay formları imzalanmamış ise de, bu formların davacı yerine başkaca aile hekimi görevlendirmeyerek ve ilgili ayların ödemesi tam yapılarak fiilen onaylandığı……

Yayımlanma Tarihi: 07 Mayıs 2018