HaberManşetUncategorized

KEYFİ AÇIĞA ALMAYA MAHKEME DUR DEDİ

657görüntülenme

01/03/2022

 

Aile hekimi aile sağlığı merkezinde işleyişden sorumludur. Asç tarafından aksatılan hususlar önce sözel olarak uyarılmasına rağmen düzeltilmediğinden tutanak altına alınıp kuruma gönderilmişti.Hekim tarafından bildirilen tutanaklarıve asç tarafından yapılan şikayetleri değerlendirip çözmekle sorumlu olan Sağlık Müdürlüğü değişik bir yola baş vurdu ve hekim ve asç açığa alındı! Hekim ve asç hakkında soruşturma başlatıldı.Açığa alınmaya gerekçe olarak gösterilen yönetmelik maddesinin yaşanan olaylarla uzaktan yakından ilgisi bile yoktu. Aile Hekimliği Ödeme  ve Sözleşme Yönetmeliği’nin 13/5 maddesine ve aynı maddenin birinci fıkrasının (g)( Eczane veya medikal firmaları, beşerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi) ve (h)( 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan fiil ve hâllerin işlendiğinin tespit edilmesi) bentlerine dayandırılarak aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının sözleşmeleri 2 ay süreyle askıya alındı.

ŞUAHED olarak açmış olduğumuz davada soruşturmanın konusunun davacı (aile hekimi) ile aile sağlığı merkezi çalışanı arasında görev yaptıkları aile sağlığı merkezindeki işleyiş, aralarındaki anlaşmazlıklar, ve baskı iddiaları ile iş tutuş biçimleri hakkındaki iddialardan ibaret olduğu düşünülerek aynı birimde görev yapan aile sağlığı çalışanını ihmalleri dolayısıyla kendisini uyardığı ve hastaların dosyalarını hazırlarken gereken özenin özeni göstermesi gerektiğini mesleki kurallar çerçevesinde anlattığı, usul ve yasalara aykırı herhangi bir işlem yapılmadığı savunuldu.

Nihayetinde açtığımız dava karar metninde de soruşturma kapsamındaki fiil ve eylemlerin anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 1. Fıkrasının (g) ve (h) bentleri ile yönetmelikte atıfta bulunulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesinin 1. Fıkrasının (E) bendinde sayılan fiil ve haller kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmamıştır ve yapılan 2 aylık sözleşmenin askıya alınması işleminde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Aile hekimine sözleşmesinin askıya alındığı döneme ilişkin olarak maaşından yapılan kesintiler yasal faizi ile, yargılama gideri ve avukatlık ücreti ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

 

 

Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve ŞUAHED Avukatımız Av. Hayriye YÜKSEKYAYLA’ya teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

Sen Varsan GÜÇLÜYÜZ.