HaberManşet

KIDEM TAZMİNATI SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÖDENİR

9.91Kgörüntülenme

Şanlıurfa’da aile sağlığı merkezinde 05.01.2011-17.05.2021 tarihleri arasında temizlik personeli olarak çalışan işçi, emekli olması sebebiyle işten ayrılmıştır. İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren kıdem tazminatını yasal faizi ile birlikte Sağlık Bakanlığından dava ve talep etmiştir.

Davalı Sağlık Bakanlığı müvekkilince davacı ve müvekkil  arasında bir iş akdinin mevcut olmadığı, iş bu davada asıl tarafın yüklenici firmalar olduğu, alt iş verenlerin davaya dahil edilmesi gerektiği, davanın davacı çalıştığı dönemde görevli bulunan hekimlere ve firmalara ihbarı gerektiği ileri sürülerek davanın reddini talep etmiştir.

5258 sayılı yasanın ilgili  maddeleri incelendiğinde Sağlık Bakanlığının asıl işveren olduğu …………..  kanaatine varılmış ve davalı Sağlık Bakanlığının itirazı reddedilmiştir. Emeklilik nedeniyle iş akdinin feshi 1475 sayılı kanunun halen yürürlükte olan 14/4 maddesi gereği uygulanmakta olup davacının iş akdi için belirlenen emeklilik koşullarının sağlandığı dosya kapsamına göre anlaşılmış, bu nedenle kendi isteğiyle işten ayrılsa dahi davacı işçi tarafından haklı fesih yapılarak iş akdi sona erdirilmiş ve bu nedenle kıdem tazminatı alacağının kabulüne karar verilmiştir. Kıdem tazminatı 33.160,47 tl olarak hesaplanmış, 17.05.2021 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile davalıdan alınıp davacıya verilmesi hükmüne bağlanmıştır.

Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve ŞUAHED Avukatımız Av. Hayriye YÜKSEKYAYLA’ya teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

Sen Varsan GÜÇLÜYÜZ.