Dr. Hüseyin İMRET
Komisyon Başkanı

Dr. Fatih MÜJDE
Komisyon Üyesi

Dr. Derya ATEŞ
Komisyon Üyesi

Dr. Neylan İlkim KENDİRCİ
Komisyon Üyesi

Dr. Özcan KOYUNCU
Komisyon Üyesi

Dr. Yasin GEBEN
Komisyon Üyesi

Dr. Erdal AYDEMİR
Komisyon Üyesi

Dr. Harun Mesut ATMACAOĞLU
Komisyon Üyesi

Dr. Serdar BARUT
Komisyon Üyesi

Dr. Derya AYBAKAN
Komisyon Üyesi

Dr. Yasin GEBEN
Komisyon Üyesi