HaberManşet

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TEMİN EDİLİR 2

473görüntülenme

09/12/2023

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesi 20 Nolu Yardımcı Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapan meslektaşımız ,Aile Sağlığı Merkezinde kullanılmak üzere ihtiyaçları olan laboratuvar sarf malzemelerinin temin edilmesi istemiyle 12.01.2023 tarihinde İl Sağlık müdürlüğüne talep yazısı yazmıştır.Bu başvuruya idarece yanıt verilmeyerek zımmen reddedildiği ve anılan zımni ret işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 18’nci maddesinde ;”…….ç) Gezici Hizmeti Giderleri……,(3)Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler,müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yapılır.Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder.Müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkiler için belge karşılığında laboratuvara ödeme yapılır.Belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz.Tetkik ve sarf malzemeleri giderlerikarşılığı aile hekimi için yapılacak ödeme tutarının,tavan ücretin % 100’ünü geçmesi halinde,aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tabi tutulur.Ancak hormon ve ELISA tetkik giderleri bu orana dahil edilmez…”düzenlemesine yer verilmiştir.

Mahkemece yapılan değerlendirmede ”dosyadaki bilgi belgeler ile ilgili mevzuatın birlikte incelenmesinden;Aile Sağlığı Merkezlerinde Aile Hekimlerince sunulan tetkik ve tahlil hizmetleri ile ilgili olarak numune alımında alkol, pamuk, enjektör, turnike, vacutainer, eldiven vb. malzemelerin tetkik ve tahliller için kullanılan malzmeler oldukları,söz konusu sarf malzemelerinin İl Sağlık Müdürlüğünce temin edileceği yönünde yasal düzenleme bulunduğu,somut olayda da Aile Hekimi olarak  görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezinde söz konusu malzemeler ihtiyaç duyulmasına binaen davacı tarafından yapılan tedarik başvurusunun,davalı idarece kamu hizmetinin sekteye uğramaması açısından makul bir sürede karşılanması gerektiği,davalı idarece malzemelerin mevcut olmadığı yönünde bir iddia da ileri sürülmediği anlaşıldığından ,dava konusu edilen işlemde mevzuata,hukuka,kamu yararı ve hizmet gereklerine uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”   denilerek sarf malzemelerin müdürlük tarafından karşılanması gerektiği belirtilmiştir.

Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve ŞUAHED Avukatımız Av.Hayriye YÜKSEKYAYLA’ya teşekkür ediyoruz.ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

SEN VARSAN GÜÇLÜYÜZ…