Haber

Masadaki Hançere Spot!

531görüntülenme

Son 5 yılda toplumsal cinnet şekline dönüşen sağlıkta şiddet artık boyut değiştirmiş ve 40 kişiyle hastane basmaya, masaya hançer saplamaya kadar varan çeşitlilikte her gün yaşanan vakalarla dozunu artırmıştır.

Peki, bu durum neden oluştu, neden bu hale geldi, bu işin gerçek sorumlusu kimler?

Bu sorunun bu kadar kısa sürede kendi içinde büyüyerek artmasının temel nedeni bu işin başındaki kurum yöneticileri ve illerdeki temsilcileridir. Çünkü bu işi en başında, çözülmesi gereken noktada çözmemiş, görmezden gelmişlerdir. Antibiyotik konusunda yıllarca yanlış politikalarla halkın sağlık okuryazarlığının içine antibiyotik olgusunun yerleşmesine engel olamayıp kronik hale gelmesine sebep olanlar şimdi de sağlıkta şiddet konusunda trajikomik teklifler ile gündemdeler.

Bitlis’te hekimin masasına saplanan hançer için hazırladığınız kamu spotunda “Hançeri masaya saplama sakın ha!” mı diyeceksiniz? Durum çok ciddi boyutlara geldi. Bu konudaki çözüm önerileri ve tekliflerinizi açıklayınız.

Konuya dair yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1- 10 yıldır çıkarılamayan sağlıkta şiddet yasasını caydırıcı bir şekilde çıkarmak

2- Tüm sağlık tesislerinde bu konuda alınacak tüm önlemleri gözden geçirecek bir çalıştay yapmak.

3- Sağlıkta şiddetin her hali içi (sözel, fiziksel ) tutuklama haricinde ayrı kamu hizmeti cezalarının verilmesi.

4- Tüm bakanlık il temsilcilerinin bu konuda eğitime alınması ve şiddeti uğrayan meslektaşlarımıza her türlü destek için yapılacaklarla ilgili genelge hazırlanması.

5- Şiddet uygulayan kişinin kanun teklifiyle bu olaydan sonraki sağlık hizmetlerinden ücretli yararlanabilmesi şartı getirilmesi.

6- Sağlık Bakanlığı’nın ASM’lere zorunlu hale getirdiği kamera sisteminin kamu güvenliğini sağlamak adına tüm masraflarını üstlenmesi, bu görüntülerin ASM’lerde denetleme ve soruşturmalarda kullanılıp mobinge dönüştürülmeyeceği garantisinin Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde açık açık belirtilmesi.

Peki, bütün bunlar olmazsa AHEF dâhil tüm STK’lar ne yapmalı?

1- Bu maddeler üzerinde çalışmak üzere tüm STK’ların acil gündemiyle toplanarak bir araya gelmeleri.

2- STK toplantısında bakanlığa bir süre tanınmalı, bu süre içerisinde gerekenler yapılmaz ise takvimli bir şekilde yapılacaklar tek tek belirlenmeli.

3- Tüm STK’ların il temsilcileri illerinde bir araya gelmeli.

4- STK’lar her 2 ayda bir durumu ve takvimi değerlendirmek için yazılı mutabakat yapmalıdır.

UNUTMAYIN, UNUTTURMAYIN; MASADAKİ HANÇER HALA ORADA DURUYOR!

Yayımlanma Tarihi: 08 Temmuz 2017