DuyuruKöşe Yazısı

NÖBET SORUŞTURMA ALGORİTMASI

765görüntülenme

Zaman aşımı nedir?

Aile hekimliği çalışanlarının, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme  Yönetmeliği Ek- 2’ de yer alan fiillerden herhangi birisini işlediği iddiası ile haklarında yürütülen disiplin soruşturması sürecinin yönetimi Vali Yardımcısı tarafından yapılmalıdır.

Aile hekimliği çalışanları tarafından işlendiği iddia edilen fiilin tespit edildiği andan itibaren başlatılan süreçte Vali Yardımcısı tarafından disiplin soruşturma oluru verilinceye kadar geçen sürenin iki aydan uzun olması durumunda işlem İlgili yönetmelik maddesi gereği Zaman aşımına uğramaktadır.  Yine, Disiplin soruşturması başladığı tarihten itibaren takip eden altı ay içerisinde soruşturmanın sonlandırılmaması ya da iki yıl içersinde ceza verilmemesi durumunda da yine zaman aşımını söz konusu olacaktır.

Soruşturma İfade, savunma ve itiraz süreci :

Aile hekimi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen muhakkik aracılığı ile soruşturmaya esas bilgi ve belgeler aile hekimine ibraz edilmelidir. Etkili bir savunma yapılabilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması için bu yasal gerekliliktir. İlgili belgelerin ibraz edilmemesi durumunda savunma hakkı kısıtlanacak ve hukuka aykırı bir soruşturma süreci yürütülecektir.

Bu durumda, soruşturmaya esas bilgi ve belgeler İdareden dilekçe ile talep edilmeli ve ek süre istenmelidir. Gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilmesi durumunda örnek ifade verilebilir.

İfade incelendikten sonra incelemeci tarafından gerekçeler kabul edilmemesi halinde son savunma istenecektir. Son savunmada zaman aşımı (var) / (yok) olup olmadığına dikkat edilerek uygun savunma tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde gönderilmelidir.

Savunma uygun bulunmaması durumunda ise, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği Ek-2 ‘de yer alan ve  işlendiği iddia edilen fiile karşılık gelen ceza puanı VALİ YARDIMCISI tarafından verilecektir.  Ceza puanına itiraz zaman aşımı durumuna göre (VAR) / (YOK) 7 gün içerisinde Valiliğe yapılmalıdır.

İtiraz reddedilmesi halinde ya da 60 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda hukuk komisyonumuzun incelemesi sonrası yasal süreç hukuk danışmanımız aracılığı ile başlatılabilecektir.

Bilgilerinize.

Uz.Dr. Hüseyin Güntürkün

ŞUAHED Başkanı

Bütün belgeler için:

SAVUNMA ve İTİRAZLAR

Yayımlanma Tarihi: 08 Nisan 2016