Duyuru

ÖĞRENCİ SERVİS RAPORLARI ALGORİTMASI

3.24Kgörüntülenme

25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı resmi gazetede yayınlanan OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ nin Taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumlulukları
başlıklı 9.maddesinin 1.fıkrasının c bendi;”D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor almış olmak,” şeklinde yine aynı maddenin 2.fıkrasının ç bendi ise ;”Her yıl, okul servis rehber personeli olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden rapor almış olmak,” şeklinde düzenlenmiştir.Yine aynı yönetmeliğin Yürütme başlıklı 18.maddesi ;
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür. şeklindedir.
İlgili yönetmeliğe göre aile hekiminden alınması gereken bu raporlar için okul servis şoförlüğü ve  okul servis rehber personeli olmanın sağlık şartları nelerdir ? Hangi hastalık veya arızalar kişinin servis şoförü veya rehber personel olmasına engeldir? Belli olmayan unsurların açıklığa kavuşturulması gerekmekte, bu komisyonda sağlık bakanlığı temsicilsinin de yer alması gerekmektedir.

Dİğer bakanlıkların sağlık bakanlığı personeline iş buyuruyor olması ve bu durumda sağlık bakanlığını toplantıya dahi davet etmemiş olması devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Zaten yönetmeliği uygulayan bakanlıklar arasında sağlık bakanlığının sayılmıyor olması da durumunun vehametini göz önüne sermektedir.

Öyle anlaşılmaktadırki Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlığı yönetmeliğe rapor maddesi ekleyerek kendi sorumluluklarını da Sağlık çalışanları üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Bu durumun acilen düzeltilmesi için gereken girişimler başlatılacaktır. Gerekirse bu yönetmelik dava edilecektir, ancak o zamana kadar geçecek olan sürede uygulama açısından bazı tedbirer alınması gerektiği de açıktır.

Üyelerimize tavsiyemiz konuyla ilgili aranacak sağlık şartları ile ilgili herhangi bir yönetmelik yayınlanana kadar sağlık değerlendirmesinin ehliyet raporları gibi olmasıdır, bu kişilerin psikoteknik raporlarının da her yıl alınması ve kontrol edilmesi de uygulnabilecek ek bir yöntem olabilir.

Ehliyet Algoritması

Yayımlanma Tarihi: 26 Ekim 2017