DuyuruHaberManşet

Sağlık Bakanlığı Vatandaşı Zor Duruma Düşürdü!

1.09Kgörüntülenme

Saygıdeğer Halkımız;

Bir konuda kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklamada bulunma zarureti doğmuştur. Raporların Usul ve Esasları Hakkında Yönerge bakanlığımız tarafından yayınlandı.Peki vatandaşın ne için, nasıl, neden rapor alacağı, belli mi? Bu yönergede neler var? Aslına bakılırsa evet çok çok önemli konularda rapor düzenlenmesinin gerektiği bir gerçek. Bunlar aile bütünlüğünün ve gelecek nesillerin korunması adına yapılan evlilik öncesi muayeneleri, tahlilleri ve sonucunda rapor düzenlenmesi, vatani görevin zor şartlarına uyum sağlayabilecek sağlıklı kişileri tespit ve hasta olanların tedavilerine yönelik işlem yapılan askerlik öncesi muayene ve sonucunda rapor düzenlenmesi, ehliyet, işe giriş raporları, sporcu raporları gibi kanuna dayanan, mevzuatı ve şartları belli olan, gerekli akıl ve beden sağlığının sağlanamaması durumunda kişinin kendisine ve topluma zarar verme ihtimali olan çok ciddi konularda düzenlenecek raporlardır. Ülkedeki çalışan sağlığını etkileyecek, gelecek nesilleri etkileyecek raporlar. Peki vatandaşın bu konularda alacağı raporlar onların hayatlarını nasıl etkileyecek? Kısa örneklerle anlatalım. İşe giriş raporu alacak bir işçinin akciğerlerindeki sorunun işe girişte tespiti ve periyodik muayenelerinin yapılması işçinin bütün hayat kalitesini etkileyecektir. Eğer bu kontroller gerçekten işyeri hekimi tarafından yapılmazsa sonradan oluşacak bir meslek hastalığının kişinin yaşam kalitesini, işten ayrıldığında alacağı tazminatı etkiler. Bir diğer örnek de ehliyet raporları. Ehliyet raporu için başvuran bir servis şoförü görme kusurlarının tam tespit edilememesi durumunda günün birinde servisle yapacağı kaza ile onlarca küçük yavrumuzun hayatına mal olabilir. Bu örnekler çok daha arttırabilir. Bu konuda bilimsel kuruldan bilgi alınmadan oluşturulan, sahadaki hekimlerden bilgi alınmadan hazırlanan bu yönerge VATANDAŞIMIZIN HAYAT KALİTESİNİ DERİNDEN ETKİLEYECEGİ AÇIKTIR.

İkinci konu ise bu yönerge ile Sağlık Bakanlığı Anayasa’nın amir hükmünü yani toplumu tehdit edecek bir bulaşıcı hastalığı olmadan kimsenin zorla muayene ettirilemeyeceği esasını bir kenara bırakıp 140 çeşit raporu hiçbir kriter belirlemeden, bilimsel bir yanı olmadan, sahaya danışmadan TEK HEKİM DURUM BİLDİRİR RAPORUNA sokmuştur. Peki bu ne demek? VATANDAŞ hiç alakası olmayan 140 konuda zorla rapor almak zorunda bırakılmış, içeriği belli olmayan bir konuda ZOR DURUMA DÜŞMÜŞTÜR.

Sağlık Bakanlığı’nın görevi insanların sağlığını korumak ve iyileştirmektir. KANUNİ BİR DAYANAĞI OLMAYAN, HANGİ AMAÇLA KURUMLARCA İSTENİLDİĞİ BİLİNMEYEN RAPORLARI ALMAYA VATANDAŞI ZORLAMAK SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREVİ DEĞİLDİR.

Sağlık Bakanlığı vatandaşa güvenmeli, rapor düzenlenmesinin elzem olmadığı konularda kişi beyanını esas almalı, prosedürleri azaltmalı ve belirsizlik yerine uygulanabilir net bir sistem kurmalıdır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

ŞUAHED YÖNETİM KURULU