Haber

Sağlık Okuryazarlığı ve Lohusa İzlem Projesi

932görüntülenme

Müdürlüğümüzün üzerinde çalıştığı sağlık okuryazarlığı ve Evde Lohusa Takibi projeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak ve çekincelerimizi ve önerilerimizi sunmak adına bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıya Şuahed Yönetim Kurulu, Hukuk Komisyonu ve Eğitim Komisyonu adına üyeler katılmıştır.

İdareye projeden kaynaklanabilecek aksaklıklar ve öncesinde yapılması gerekenler dosya halinde sunulmuştur;

 

1-Anne-bebek ölümlerinin sebebinin, önlenebilir sebepler ve sıklığının net bir şekilde verilerle ortaya konulması gerekmektedir ki bu sebeplerden önlenebilir olanların çözümüne yönelik çalışmalar yapılabilsin.Bu doğrultuda kurulmuş olan bir komisyon varsa bunların tespit etmiş oldukları hususlar ve çözümlerin paylaşılması böyle bir komisyon yok ise her kurumdan en az bir kişinin katılımıyla oluşturulması sorunların tespiti ve çözümleri açısından büyük önem arz etmektedir.

2-Asm ye gelme alışkanlığını zar zor kazanmış hastaların evde ziyareti uzun vadede dezavantaja dönüşecektir. Bu ziyaretleri tsm ekibinin yapması ise sayı açısından zor görünmektedir. Birim başına kayıtlı yıllık ortalama 150 gebe vardır.

Asm şartlarında yapılmaya çalışılırsa yılda 150 gebe, her biri 2 kez ziyaret edilse 300 ziyaret yapar kabaca. Günde 1 izlem demektir. Ayda 1 gün bu işe ayrılırsa o gün tahminen 30 ziyaret yapılması gerekecektir. Bu izlemlerin sadece lohusalık dönemine sıkıştırılması ise asmlerde hasta bakılamaması anlamına gelecektir.

3-Gebe izlem cezalarının sadece hekim yerine ase ve hekime beraber verilmesi sağlanırsasa gebe izlem kalitesi yüzde 50 artar

4-Her devlet hastanesinde kadın doğum polikliniğine bir hemşire verilse gelenlerin tansiyonuna bakılsa gebe sağlığı biraz daha artar. Kadın doğum hekimi neredeyse usg hariç izlem yapamıyor. Ve yapılanlar kayıtlara işlenemiyor, işlense bile kayıtlara diğer hekimler ulaşamıyor. Bu zaten bakanlığın gebe ve bebek izlem protokolünün bir parçası

5-Hastanelerin gebe bildiriminin sağlanması son derece önemlidir.

6-Hastanelerin lohusa izlemlerde daha aktif görev almaları gerekmektedir. Lohusa izlem özellikle ilk izlem tıbbi olarak Aile Hekimliği açısından çok da yapabilinecek bir işlem değildir. Ayrıca hasta ziyareti yapamaz iken sahaya proje için inmek soru işareti.

 

 

7-Hastanelerde tespit edilen gebelerin aile hekimine erken bildirilmesi büyük önem taşıyor

Bu konuyla ilgili duruma müdahil olup çözüm üretebilecek kişilerden oluşan komisyon kurulması, sebeplerin tespit edilmesi, çözüm olabilecek konularda önlem alınması, çözüm bulunması

Ortaokuldan başlayarak liselerde devam ettirilmek suretiyle öğrencilere (geleceğin anne babalarına) eğitim verilmesi, bilinçlendirilmesi

Çocuk yardımı ve annelik yardımı gibi maddi imkanlardan faydalanma şartlarından biri olarak takipli gebelik şartı aranması

 

 

 

8-Öncelikle başta ozel hastaneler olmak üzere tüm hastanelere gebe izlem yapmayı ve gebelik bildirimini USS e göndermeyi şart koşmak gerekir.Ayrı bir panel/yazılım/kurulum oluşturulup gebelerin/riskli gebelerin bildirimi yapılabilir, kamu hastanelerinden / aile hekimliğinden / özel hastanelerden bu sisteme erişim ve Bilgi paylaşımı sağlanabilir.

 

9-Gerçekleşen anne ölümlülerinin çoğunun hastanede ve ilk 48-72 saat arasında gerçekleştiği hatırlatılıp ; sebep olarak ise hastanelerin postpartum detaylı anne bakımının( hemogram,tit,TA takibi, ruhsal durum ) ihmal edildiğinden kaynaklandığı vurgulanmalıdır.Aynı riskler/sorunlar bebek ölümleri içinde  geçerlidir.

 

10-Gebeliğini bildirmeyen,izleme gelmeyen, evde Doğum yapan (!) hastalara caydırıcı olması açısından bir ceza verilebilir.Çünkü bu işin tek taraflı hekim ayağından(performans) ilerlemediği ortada.

 

11-Lohusa izlemlerde ;

İlk 3 lohusa izlemin ilk 48 saatte Hastanelerde yapıldığını/yapılması gerektiği belirtilmelidir.

Sonrasında ki dönem için

Eğer !

Hastalara bilinç verilecekse,

Caydırıcı bir ceza uygulanacaksa ,

hekime her türlü lojistik destek ekipman sağlanacaksa ,

Hekimin normal polikliniğini aksatmayacak düzenlemeler / ayarlamalar ( tsmden personel desteği , flexbl zorunlu ev ziyareti ) yapılacaksa ;

Hastanelerde bu işe sorumlu olup , dahil olacaksa,

Tsm destek verecekse,

O zaman hekim pekala lohusa izlemleri bu şartlar altında yapabilir.

Yayımlanma Tarihi: 16 Mayıs 2018