HaberManşet

ŞANLIURFA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ KURUM GÖRÜŞMELERİ

1.23Kgörüntülenme

İL İDARE KURULU MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

02.12.2019 tarihinde Şanlıurfa Valiliği İl İdare Kurulu Müdürü Nesrin DİLEKÇİ ile görüşüldü.  AHEF 2. Başkanı ve ŞUAHED Başkan Yardımcısı Dr. H. Yusuf ERYAZGAN ve  ŞUAHED Genel Sekreteri Dr. Harun M. ATMACAOĞLU’nun katıldığı görüşmede sağlık alanında yapılan soruşturmalarda yapılacak itirazları inceleyecek olan İl İdare Kurulu Müdürü Nesrin Hanım’a talep edilmesi halinde ŞUAHED olarak elimizden gelen her türlü teknik desteğin verileceği söylendi. Kendilerine iyi çalışmalar ve başarılar dilendi.

 

VALİ YARDIMCIMIZ OSMAN AYDOĞAN’A SORUNLAR ANLATILDI

Aynı gün Yönetim Kurulu Başkanı Dr. N. İlkim KENDİRCİ’nin de katılımlarıyla sağlıktan sorumlu Vali Yardımcımız Osman AYDOĞAN Beyefendi ile toplantı yapıldı. İlk konu yıllık izinlerin kullanımının hala kapalı olduğu ifade edildi. Türkiye’de sadece Şanlıurfa ilinde ve Şanlıurfa’da da sadece sağlık çalışanlarına kapalı olan izinler konusunda mağduriyetlerin yaşandığı, sağlık çalışanlarının izin alamadıkları için kendi anne babalarının bile sağlık sorunları ile ilgilenemediği, hastaneye götüremediği, il dışına çıkması gerekenlerin izin alamadığı için çıkamadığı belirtildi. Bu konuda izinlerin bir an önce açılması istenerek, en başından izinlerin tamamen kapatılması yerine sağlık sunumunu aksatmayacak şekilde yıllık izin kullanılmasına izin verilmesinin oluşacak mağduriyetleri de en aza indirebileceği ve izin almak için bekleyen personel sayısını azaltmış olacağı söylendi. Ayrıca bu süreçte  yıl sonu olması sebebiyle kullanılmayan yıllık izinlerin mevzuat gereği silinecek olmasından ve bu izinlerin bir sonraki seneye aktarılamıyor olmasından  kaynaklı hak kayıplarının yaşanacağı belirtildi. Sayın Vali Yardımcımız Osman AYDOĞAN konunun gündemlerinde olduğunu ve tekrar Sayın Valimize konuyu aktaracağını ifade etti.

Dr.Harun M. ATMACAOĞLU aile sağlığı merkezlerinde yapılan sınıf denetimlerinde yaşanan sıkıntıları anlattı;  Dr. H. Yusuf ERYAZGAN denetimlerde mevzuata bağlı kalınması gerektiği ve mevzuat dışında kişisel yorum katarak yapılan denetimlerin hatalı uygulamalara yol açacağını söyledi;  ŞUAHED Başkanı Dr. N. İlkim KENDİRCİ aile sağlığı merkezlerinin yılda iki defa sınıf denetimi ve 2 defa da izleme değerlendirme denetimi olmak üzere rutin olarak 4 defa denetime tabi tutulduğunu belirterek denetimlerde standartların zaten denetim rehberi ile belirlenmiş olduğunu ve denetim yapılırken belirlenen şartlara uyulmasının sağlanması gerektiğini örnekleriyle anlattılar. Sayın Osman AYDOĞAN ilgili kişilerin uyarılacağını belirtti.

Sağlık raporu konusu ile ilgili üyemiz Dr Özkan KENÇ’in hazırlamış olduğu dosya taslağı hakkında Sayın Vali Yardımcımız Osman AYDOĞAN’a bilgi verildi. Taslağın özetinin kendisine iletileceği belirtildi. Harran Üniversitesi tarafından kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerden istenen belgeler arasında yer alan ve işe giriş raporunun aile hekimliğinden alınması gerektiğini belirten yazı raporlar konusunda gelinen noktayı göstermek üzere Sayın Osman AYDOĞAN’a sunuldu.

 

ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KURUM AVUKATI İLE BEYAZ KOD KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Beyaz kod koordinatörü Av. Faruk AKSOY ile yapılan görüşmede beyaz kod veren sağlık çalışanlarına ‘‘Personelin hizmet verdiği sırada yaşanmış olsa dahi, kişisel meselelerden kaynaklanan ve hizmetle ilişkisi kurulamayan fiiller kapsamında değerlendirilmiştir.’’ şeklinde cevap verildiği, bu cevabın kabul edilemez olduğu söylendi. Beyaz kod veren bir sağlık çalışanının zaten bir şiddet olayına maruz kaldığı, bu şekilde bir cevapla karşılaşınca ikinci bir şiddet olayı etkisi oluşturduğu belirtildi. Uzun  konuşmalar ve gerekli örneklemeler sonrasında Avukat Bey şikayetlerimizi anladığını ve bu hususlara daha fazla özen göstereceğini belirtti.

Verimli geçtiği düşünülen toplantılar sonucunda tüm haksızlıklar karşısında  üyelerimizin yanında yer alacağımızı ve her platformda sorunlarımızın çözümü noktasında gereken adımları atacağımızı bir kez daha ifade etmek isteriz.

 

                                                               ŞANLIURFA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

                                                                YÖNETİM KURULU