DuyuruHaberManşet

ŞUAHED ANKET ÇALIŞMASI SONUCLAR -2

500görüntülenme

Covid-19 pandemisi 10.ayında. Bu 10 ay boyunca büyük yük altında görev yapan sağlık çalışanlarının özlük hakları konusunda Şanlıurfa Aile Hekimleri Dernegi olarak 66 ilde 1122 aile hekimine ve aile sağlığı çalışanına sorduk:

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapıldığını düşünüyor musunuz ?

Katılımcıların % 93’ü, pandemi döneminde moral/motivasyonlarını arttırma adına gerekli adımların atılmadığını ifade ettiler.

Diğer bir soru ise;

Pandemi döneminde, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının moral/motivasyonlarını arttırıcı çalışmaların yapıldığını düşünüyor musunuz?

Katılımcıların % 93’ü, pandemi döneminde moral/motivasyonlarını arttırma adına gerekli adımların atılmadığını ifade ettiler.

Bunların nedenleri araştırıldığında;

-Aile hekimlerine 10 ay boyunca düzenli bir şekilde kişisel koruyucu ekipman verilmedi. Bazı illerde ‘‘koruyucu malzemeyi kendiniz alacaksınız’’ diye il sağlık müdürlükleri yazılar yazdı.

-Esnek çalışma modeli tüm kamu personelinde uygulanırken aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına uygulanmadı.

-Aile hekimleri arasında kronik hastalığı olanlar ve gebelere idari izin verilmedi.

-Aile hekimlerinin izinleri, istifaları ve tayin hakları durduruldu.

-Aile hekimleri Covid 19’a yakalanınca maaşları kesildi.

-Pandeminin en yoğun döneminde neredeyse polikliniklerin hepsi kapalıyken, sadece aile sağlığı merkezi hasta muayeneleri yaparken üstüne bir de yaklaşık 6 milyon okul aşısı aile sağlığı merkezlerine yüklendi.

– Bakanlık pandemi dönemini bahane ederek birçok hakkın kullanılmasını önlendi, aile sağlığı merkezlerine yeni iş yükleri eklendi ama ertelenebilecek olan işlerin hiç birini pandemi sonrasına ertelemedi.

-Aile sağlığı çalışanı açığı giderilmedi artarak devam etti.

–Aile hekimlerinin hem maaş hem cari giderleri gerçek enflasyon karşısında eridi.

-Yetkililerin basın önünde yaptığını/yapacağını vadettikleri iyileştirmelerin neredeyse hiç biri yapılmadı.

– Aile hekimleri derneklerinin ve federasyonun talepleri, önerileri değerlendirilmedi.

Sağlık Bakanlığı pandemi döneminde çalışanına destek olup sahip çıkacağına özlük hakları noktasında kayba uğramalarına neden oldu.

 

ŞANLIURFA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ