HaberHukukManşet

ŞUAHED ‘DEN YİNE BİR HUKUK ZAFERİ

206görüntülenme

Sağlık çalışanlarına şiddet ile ilgili olarak etkin ve caydırıcı önlemler alınması amacıyla AHEF tarafından alınan 03.04.2019’da 1 günlük iş bırakma eylemi kararına uyarak iş bırakmış olan bir üyemize aynı gün yapılan denetim ile 10 ceza puanı verilmiştir. Daha sonra sendikaların eylem kararına uyan ve denetimde görevi başında olmadığı belirtilen üyemizin 2019 Eylül’de maaşından nisan ayındaki 1 günlük işe gitmemenin kesintisi yapılmıştır.

Bu usulsüzlük nedeniyle açtığımız davada alınan kararda “ …her ne kadar davacının üyesi bulunduğu sendikanın bir günlük iş bırakma kararı uyarınca 03.04.2019 tarihinde işe gitmediği aynı tarihli tutulan tutanak ve davacının beyanları uyarınca sabit olduğu görülse de; söz konusu eylem nedeniyle davacı hakkında soruşturma yapıldığı ve Şanlıurfa Valiliğinin 28.08.2019 tarih ve E.6106 sayılı kararı ile “izinsiz işe gelmemek” fiili nedeniyle 10 (on) ihtar puanı ceza verildiği, söz konusu cezanın yalnızca ihtar puanı verilmesine ilişkin olduğu ve bir günlük maaş kesintisi ile ilgili davacı hakkında herhangi bir ceza tesis edilmediğinden davacının 2019 yılı Eylül ayı maaşından bir günlük kesinti yapılmasına yönelik fiilin dayanağı bulunmadığı görülmüş olup….” Denilmiştir. Yapılan kesintinin başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile geri ödenmesine karar verilmiştir.

Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve desteğini her zaman hissettiğimiz ŞUAHED avukatımıza teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Sen Varsan GÜÇLÜYÜZ.