HaberHukukManşet

ŞUAHED DİYORKİ :SÖZ UÇAR YAZI KALIR!!

873görüntülenme

30/06/2022

 

Şanlıurfa’da aile hekimi olarak görev yapan bir üyemiz 2021 yılında “Tıbbı Kötü Uygulamaya İlişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası” kapsamında sigortasını kendisi yaptırmıştır. Ödediği mali sorumluluk sigortasının yarısını kurumun maaş mutemetliğinin ödemesi için 01/12/2021 tarihinde yazılı bir dilekçe şeklinde başvuruda bulunmuştur. Yazılı bir şekilde yapılan iade isteğine idare çalışan kişilerce zımnen red cevap gelmiştir. Yazılı dilekçesine ve hakkı olan ödeneğine keyfi şekilde red veren kurum yetkililerine bu yapılanın haksızlık olduğu ve yönetmelikte açıkça belirtildiği dava sonucunda bunu faiziyle alacağını belirten aile hekimi üyemiz bizden yardım istemiştir. Her üyemizin daima yanında olduğumuz için apaçık bir şekilde hakkı olan bu ödeneği alacağımızı ve yaptığı başvuruların ve dilekçelerini yazılı vermesinin ve yazılı bir şekilde cevap istemesinin çok yerinde olduğunu anlattık. Bütün isteklerimizi ve haklarımızı kurumlara yazılı bir şekilde bildirdiğimizde red cevap verildiğinde hakkımızı söke söke alacağımızı güzelce üyemize anlattık. Derneğimizin avukatı aracılığı ile çok rahat kazanacağımız davamızı açtık.
Derneğimizin avukatı aracılığı ile çok rahat kazanacağımız davamızı açtık. Hukuk komisyonu olarak açmış olduğumuz davada mahkemece özlük haklarının bir parçası olan mali haklar ödenirken altta belirtilen mevzuat hükümlerine atıf yapılarak üyemiz haklı bulunmuştur. Tabi ki ŞUAHED olarak kazanacağımız belliydi ve kazandık.
Şanlıurfa 2. İdare mahkemesi Hakimliğince dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü;
21/07/2010 Günlü 27648 Sayılı Resmi Gazetede Yaımlanan 2010/1 Sayılı Tıbbı Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğinin 3. Maddesinde;
“ Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri, yaptıracakları sigorta sözleşmesinin primlerinin sigortacıya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alır. Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç otuz gün içinde yapılır.” Maddesi gereğince mahkeme dava konusu işlemin iptaline ve tazmin isteğinin kabulüne kara vermiştir.
Dolayısıyla dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıldı. Öte yandan hukuka aykırı olduğu saptanılan dava konusunda yatırılmayan tutarın yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi hükme bağlandı.
Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve ŞUAHED Avukatımız Av. Hayriye YÜKSEKYAYLA’ya teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Sen Varsan GÜÇLÜYÜZ.