HaberManşet

ŞUAHED OLARAK KEYFİ AÇIĞA ALMAYI KABUL ETMEYECEĞİZ

869görüntülenme

ŞUAHED üyesi olan aile hekimi, aynı birimde görevli olan aile sağlığı çalışanı ile yaşamış olduğu sürekli tartışmalar sebebiyle tutmuş olduğu tutanaklara istinaden 09.05.2021 tarih ve 3281 sayılı Görevden Uzaklaştırma ile ilgili Valilik Onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Söz konusu Valilik onayında, ekip ruhu içerisinde çalışmadıkları belirtilmiş olup hem aile hekiminin hem de aile sağlığı çalışanının sözleşmesinin 2 (iki) ay süre ile askıya alınmasına kararı verildiği yazılmıştır.

İdare ekip ruhu içerisinde çalışılmadığını dolayısıyla işleyişte aksaklıkların olacağını  düşünerek hem hekim hem de aile sağlığı çalışanını açığa almıştır. Aile hekimliği biriminde bir hekim ve bir hemşirenin bulunduğu düşünülünce birimin işleyişinin aksamaması adına birim kapatılmıştır! Diğer birimde görevli hekim ve aile sağlığı çalışanı hem kendi birimlerinin hem de görevlendirmeyle bu birimin görevlerini yürüteceklerdir. Ortada hiçbir haklı gerekçe yoktur ve keyfi karar verilmiştir. İdarecilik böylesi bir konuda gerekli görüşmeleri yaparak, gerekli tedbirleri alarak sorunu büyümeden çözmektir. Mevzuatta yeri olmamasına rağmen, yönetmelik maddelerini istedikleri gibi kullanarak meslektaşımızı cezalandırarak adeta herkese ders verileceğinin düşünülmesi ve bu şekilde söylemlerde bulunulması kabul edilemez.

İdare, her ne kadar kararın gerekçesinde “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 13. Maddesinin 5. Fıkrasının g ve h bentleri” gerekçe göstermiş ise de işbu Yönetmelik’te yer alan görevden uzaklaştırma şartlarının mevcut durumda söz konusu olmadığı ortadadır. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 13. Maddesinin 5. Fıkrasının g ve h bentleri aşağıdaki şekildedir;

“g) Eczane veya medikal firmaları, beşerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi.

  1. h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan fiil ve hâllerin işlendiğinin tespit edilmesi”

Aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği madde 13 ve 14’te açığa alınma ile ilgili şartlar net olarak belirlenmiştir ve keyfi uygulamaların mevzuatta yeri yoktur. Bu konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğüne ve Halk Sağlığı Kurumuna gerekli girişimlerde bulunulmuş İl Sağlık Müdürlüğü sorunun bittiğine yönelik resmi dilekçe istemiştir. Bunun üzerine üyemizin kendisinin hemşirenin yaptığı hatalarla ilgili tutanak tuttuğu ve bu konuda suçlu olmadığını beyan ederek dilekçeyi kabul etmemiştir. Bu şekilde usule uygun olmayan sözleşme askıya alınmasına karşı ŞUAHED olarak üyemize desteğimiz tam olup dava açma kararı alınmıştır. Her zaman olduğu gibi ŞUAHED olarak haksız ve usulsüz uygulamalara engel olmaya devam edeceğiz.

SEN VARSAN GÜÇLÜYÜZ.