HaberManşet

TEŞVİK BİLE MAHKEME KARARI İLE ALINIYOR!

1.01Kgörüntülenme

07/03/2024

 

 

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde Aile Hekimi olarak görev yapan üyemizin 2022 Aralık ayındaki çalışılan gün sayısı idare tarafından sisteme yanlış girilerek üyemizin maddi hak kaybına neden olmuştur. Bunun üzerine üyemiz tarafından yapılan itiraza idarenin cevapsız kalması ve böylece itirazın zımmen reddi üzerine derneğimiz hukuk komisyonu ve dernek avukatı aracılığı ile dava açılmıştır.

 

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 18. Maddesine atıfta bulunarak dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu kanaatine varmıştır.

 

Böylece mahkeme nihai kararında;

-dava konusu işlemin iptaline

-tazmin isteminin kabulü ile üyemizin idarenin yaptığı hatalı işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların davalı idare tarafından üyemize ödenmesine

-yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinin idare tarafından davacıya ödenmesine 

hükmetmiştir.

 

Bu davada da görülmüştür ki idare yaptığı bariz bir hatayı yapılan itiraza rağmen düzeltmeyerek kamu zararına sebebiyet vermiştir. Talebimiz bu davanın hiç açılmadan mağduriyetin giderilmesi idi. Ancak idarenin mevcut yaklaşımı bu davanın açılmasını zorunlu kılmıştır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da biz ŞUAHED olarak kamu zararına sebebiyet vermemek için ilk olarak tüm iletişim kanallarımızı açık tutmaya devam edeceğiz.

 

ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olduğumuz gibi hukuksuz uygulamaların da karşısındayız!

ŞUAHED hukuk komisyonuna ve avukatımız Hayriye Yüksekyayla Aydoğdu’ya özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.