HaberHukuk

VEKALETSİZ İZİNDE SON NOKTA!

1.63Kgörüntülenme

Anayasa mahkemesinin izinler konusunda kanun düzenlemesini emreden ve ilgili mevzuat düzenlemesini iptal eden kararından sonra, geçtiğimiz iki yıl içinde herhangi bir kanun düzenlemesi yapılmamıştır.

Aile hekimlerinin izin haklarını düzenleyen bir mevzuat olmadığı gibi, bu süreçte Danıştay, Aile hekimliği Ücret yönetmeliği geçici 4.madde de yer alan izinlerle ilgili hükümleri de iptal etmiştir. Mevzuatta oluşan boşluk THSK tarafından bir yazı ile 657 Devlet Memurları Kanunu 4b statüsü için tanımlanan izin düzenlemesine atıf yapılarak çözülme amaçlanmıştır.

Ancak, aile hekimliği hizmet sözleşmesine, Anayasamıza, Ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, AYM ‘nin kararına aykırı bu düzenleme ne yazık ki hak gaspı niteliğinde kabul edilmiştir. Yapılan bu düzenleme üzerine izin süresi ve vekalet konusunda baskı ve haksız uygulamalar aile hekimlerinin mağduriyetlerini daha da arttırmıştır . Dünyada vekaletsiz izin kullanamayan tek çalışan olan Türkiye Cumhuriyeti Aile hekimleri yargı sürecini sonuna kadar sürdüreceklerdir.

Diğer yandan, Şanlıurfa Aile hekimleri derneği Başkanı Uzm.Dr. Hüseyin GÜNTÜRKÜN’ün almış olduğu 4 günlük ve Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan’ın almış olduğu 2 günlük vekaletsiz yıllık izinler nedeniyle herhangi bir kesinti yapılmamıştır.

Sağduyulu ve kanuna uygun hareket eden idaremize teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla.

Yayımlanma Tarihi: 13 Temmuz 2017