HaberHukuk

Yanlış Yapılan Kesintiye itirazımızı da kazandık.

648görüntülenme

Bu durumda; yukarıda yer verilen husular ile Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca, aile hekimine çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılacağı, izini ve raporlu günlerin ise çalışılan gün sayısına dahil edileceği ve 8. maddesi uyarınca aile hekiminin, yerine hizmetin geçici olarak görülmesi amacıyla bir aile hekimi ile anlaşması ve bu anlaşmanın idare tarafından onaylanması halinde yönetmeliğin 16. maddesinde yer alan ödemelerin asıl aile hekimine, yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca tam olarak ödeneceğine  ve asıl görevli aile hekimi tarafından hizmetin görülmesi sağlanmaz ise ilgili idare tarafından geçici bir aile hekiminin görevlendirileceği ve bu durumda da 16. maddede yer verilen ödemelerin bir kısmının geçici aile hekimine bir kısmının ise asıl aile hekimine yapılacağına yönelik düzenlemeler birarada değerlendirildiğinde, izinli ve raporlu olduğu dönemde, hizmetin devamının sağlanmasına ilişkin yaptığı anlaşma davalı idare tarafından fiilen kabul edildiği ve bu şekilde hizmetin devamını sağladığı anlaşılan davacıya yapılan tam olarak ödemelerin kısmen geri alınmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Diğer taraftan, davalıdan yapılan kesintinin iadesi istemine ilişkin olarak, dava konusu kesinti işleminin hukuka aykırılığı saptanmış bulunduğundan 15.01.2016 tarihinde davacının maaşından yapılan 3655,22 tl kesintinin davacıya geri ödenmesi gerektiği sınucuna varılmaktadır.

Yayımlanma Tarihi: 09 Mayıs 2018