Duyuru

Yönetim Kurulu Duyurusu

493görüntülenme

Değerli Aile hekimleri,
Hepinizin bildiği gibi Ülkemiz zor bir süreçten geçmektedir. Gerek Yurt dışı gerekse yurt içi terör tehdidi altında Ülkemizin bekası ve geleceği için toplumun fertleri olarak birlik olmak zorundayız. Ve aynı zamanda Şuahed çatısı altında çalışmalar yürüten bizler sorumlu STK üyeleri olarak , bölünmez bütünlüğümüz için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız.

Ülkemizin terör girdabından bir an önce kurtulması, iç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesi hepimizin temennisidir.

Diğer yandan, terör örgütü üyeliği ve Anayasal düzeni yıkmak gibi suçlamalar ile önce açığa alınan daha sonra da KHK kapsamında geçtiğimiz günlerde haklarında ihraç kararı verilen aile hekimi meslektaşlarımız için kaygılıyız. Meslektaşlarımızın, adli ve idari soruşturmalar neticesinde adil yargılama koşulları altında yargılandıklarını, sabit suç delilleri olmadan cezai işlem uygulanmadığı ümit ediyoruz. Hekimlik mesleğinin değerini de gözeterek , meslektaşlarımız hakkında verilen kararların telafisi imkansız zararlar doğurmaması gerektiğine inanıyoruz.

FETÖ ya da PKK örgütleri ile organik bağlantısı kesin olan, sabit suça iştirakleri bulunan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz. Diğer yandan, adli soruşturma tamamlanmadan haklarında İdari karar verilen hekimlerin adil yargılama haklarının da kendilerine verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Büyük bir hassasiyetle, toplumsal bağları koparmadan, vicdanları yaralamadan sonuçlandırılması gereken bu sürecin sorumlulukları ve sonuçları hepimizi etkilemektedir.

Meslektaşlarımızın haklarında haksız şekilde verilebilecek kararların mevcut ve gelecekteki sonuçlarının başta hastaları olmak üzere hekimleri olumsuz yönde etkileyebileceğinin de unutulmaması gerektiğini belirtmek istiyoruz.

Suça karışmamış, terör örgütleri ile hiçbir bağı olmayan hekim arkadaşlarımıza yaşadıkları süreç nedeniyle üzüntülerimizi bildiriyoruz.
Saygılarımızla.

ŞANLIURFA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

Yayımlanma Tarihi: 08 Kasım 2016