Dr. Salih ÇADIR
Komisyon Başkanı

Dr. Ayşe GÜVEN
Komisyon Başkan Yardımcısı

Dr. Derya ATEŞ
Komisyon Üyesi

Dr. Ferhat ALIŞ
Komisyon Üyesi

Dr. Hüseyin İMRET
Komisyon Üyesi

Dr. Fatih MÜJDE
Komisyon Üyesi