HaberManşet

MAHKEMEDEN DERS: LABORATUVAR SARF MALZEMELERİNİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KARŞILAR, İHTİYACI AİLE HEKİMLERİ BELİRLER

1.45Kgörüntülenme

04/11/2022

 

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİNİ MÜDÜRLÜK TEMİN EDER

Eyyübiye’de aile sağlığı merkezinde çalışan derneğimiz üyesi aile hekimi arkadaşımız, sarf malzemeleri için müdürlüğe dilekçe vermiş, fakat dilekçeye yasal süresi içinde cevap verilmediği için zımni ret olmuştur. Bunun üzerine derneğimiz aracılığı ile dava açılmıştır.

Aile hekimliği Sözleşme ve Ödeme  Yönetmeliğinin  18. Maddesinde; “Sözleşme ile çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında laboratuvara  ödeme yapılır. Belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile hekimi için yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin %100’ü geçmesi halinde, aile hekiminin laboratuar tetkikleri inceleye tabi tutulur. Ancak hormon ve ELISA tetkik giderleri bu orana dahil edilmez” denilmektedir.

Davayı inceleyen mahkemece , yukarıda bahsedilen mevzuat uyarınca aile sağlığı merkezlerinde aile hekimlerince sunulan tetkik ve tahlil hizmetleri ile ilgili olarak, numune alımında kullanılan alkol, pamuk, enjektör, turnike, vacutainer, eldiven vs malzemeler tetkik ve tahliller için kullanılan sarf malzemeler oldukları için bunların İl Sağlık Müdürlüğünce temin edilmesi gerektiği, söz konusu malzemelere duyulan ihtiyacın en iyi davacı tarafından (aile hekimi tarafından) bilinebileceği, davalı idarece kamu hizmetlerinin sekteye uğramaması açısından makul bir sürede bu malzemelerin tedarik edilmesi gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır.

Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve ŞUAHED Avukatımız Av. Hayriye YÜKSEKYAYLA’ya teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

Sen Varsan GÜÇLÜYÜZ.