HaberManşet

ŞUAHED’DEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ AİLE HEKİMLİGİ ANA BİLİM DALINA ZİYARET

576görüntülenme

ŞUAHED adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Harun Mesut ATMACAOĞLU ile AHEF İkinci Başkanı ve ŞUAHED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Yusuf ERYAZGAN tarafından  Harran Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÇADIRCI ve Dr. Öğr. Üyesi Şenay KOÇAKOĞLU ziyaret edildi.

Dr. Öğr. Üyesi Şenay KOÇAKOĞLU’na ŞUAHED tarafından düzenlenmiş olan‘‘Pandemi Döneminde Erişkin Bağışıklamada Aile Hekiminin Rolü’’ konulu bilimsel programdaki sunumu ve desteği için teşekkür belgesi takdim edildi.

Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÇADIRCI ve Dr. Öğr. Üyesi Şenay KOÇAKOĞLU ile aile hekimlerinin ve aile hekimliği sisteminin sorunları, iyi ve önemli yanları, pandemi döneminde yaşanan sorunlar ve çözümlerine yönelik görüş alış verişinde bulunuldu.Pandemi döneminde aksayan eğitim toplantılarına pandemi sonrasında ortak projelerle başlanmasının gerekliliği konuşuldu. Bilimsel çalışmalarda dayanışma içinde beraber hareket edebilmenin önemi vurgulandı.

ŞUAHED ve Harran Üniv. Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı arasında yapılan görüşmeler ve ortak proje çalışmaları devam edecektir.