DuyuruHaberHukukManşet

Vekaletsiz İzinde Verilen Ceza Puanına Mahkeme Dur Dedi

1.58Kgörüntülenme

Anayasa mahkemesinin izinler konusunda kanun düzenlemesini emreden ve ilgili mevzuat düzenlemesini iptal eden kararından sonra kanunla ilgili bir düzenleme yapılmamıştı.

Aile Hekimlerinin izin haklarını düzenleyen bir mevzuat olmadığı gibi, bu süreçte Danıştay, Aile hekimliği Ücret yönetmeliği geçici 4.madde de yer alan izinlerle ilgili hükümleri de iptal etmişti. Mevzuatta oluşan boşluk THSK tarafından bir yazı ile 657 Devlet Memurları Kanunu 4b statüsü için tanımlanan izin düzenlemesine atıf yapılarak çözülme amaçlanmıştı.

Aile Hekimlerinin izinleri kanunla düzenlenmediği için bu süreçte vekaletsiz iznin önünü açmak için 2017 yılı haziran ayında Dr. Hüseyin GÜNTÜRKÜN ve Dr. Hacı Yusuf ERYAZĞAN vekaletsiz izin talebinde bulunmuşlardı.  İzin onaylanmıştı fakat onaylanan izin ile alakalı evrak gönderilmemişti. İzin talebi sırasında yerlerine görevlendirme yapılması konusunda Halk Sağlığı Müdürlüğüne bilgi verilmesine rağmen  müdürlük herhangi bir görevlendirme yapmamıştı.  Müdürlüğün izni onaylaması uyarı almalarına neden olmuş aceleyle denetim yapmadan siz bunu sitenize haber olarak koymuşsunuz diyerek Dr. Hacı Yusuf ERYAZĞAN ‘a 20 ceza puanı vermişler  Vali Yardımcısı da bu cezayı onaylamıştı. Dr. Hacı Yusuf ERYAZĞAN bu ceza puanını yargıya taşımıştı.

Sonuçlanan dava sonrası verilen 20 ceza puanını Vali yarımcısı kendi adına cezayı onaylaması gerekirken Vali adına onaylaması ve cezaya yapılan itirazı Vali değerlendirmesi gerekirken Vali yardımcısının itirazı reddetmesi sonucu yapılan usul hatası nedeniyle mahkeme cezayı iptal etmiştir.

                   Bu karar sonrası Dr. Hacı Yusuf ERYAZĞAN aldığı vekaletsiz izin sonrası hem ceza puanı almamış hem de ücret kesintisi yapılamamıştır.

VEKALETSİZ İZİNDE SON NOKTA!