HaberHukukManşet

HAK ARAMANIN ADRESİ ŞUAHED-3

407görüntülenme

Gruplandırma kriterleri dahilinde çalışan tıbbi sekreterin denetim sırasında rahatsızlığı nedeniyle hastanede olması, rahatsızlığı nedeniyle personelin almış olduğu iş göremezlik belgesinin aynı gün sözel ve daha sonra yazılı bir şekilde bildirilmesine rağmen, denetim ekiplerince A sınıfından D sınıfına düşürülen üyemiz için açmış olduğumuz davayı kazandık.

Dava kararında “… Uyuşmazlık ASM çalışanı olarak bildirilen …..’ın denetim sırasında bulunmamasının ve mazeretinin aynı gün ve en geç ertesi iş günü bildirilmemesi halinde şartları kaybetme sayılıp sayılmayacağı noktasında toplanmakta olup adı geçen çalışanın denetim sırasında hastanede olduğunun belgelendiği, anılan raporun da geç de olsa ilgili birime elden teslim edildiği noktasında ihtilaf bulunmamakta olup denetim sırasında sağlık mazereti bulunan çalışanın ASM’de bulunmamasının tek başına ASM’nin A grubuna ilişkin şartları kaybettiğine gerekçe olamayacaktır. Öte yandan denetim için öngörülen sayısal yeterliliğin sağlandığının denetim raporunda da anlaşılamadığı dikkate alındığında işlemin gerekçesi ve dayanağı denetim tutanağı ve gruplandırma raporunun her türlü şüpheden uzak somut bir biçimde gruplandırma şartlarının yitirildiğini ortaya koyamadığı ve anılan işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak idarenin kendi eylemlerinden ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olması karşısında; hukuka aykırı olduğu belirlenen işlem nedeniyle oluşan (aile hekimliği biriminin grup derecesinin A sınıfı aile hekimliğinden D sınıfı aile hekimliğine düşürülmesi dolayısıyla A sınıfı ve D sınıfı gruplar arasındaki) ödeme farklarının da davacıya ödenmesi gerekmektedir.” denmektedir.

Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve ŞUAHED Avukatımız Av. Hayriye YÜKSEKYAYLA’ya teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Sen Varsan GÜÇLÜYÜZ.