Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği, Şanlıurfa’da aile hekimlerinin umut kaynağı olan, geleceğimize inancımızı arttıran, hekimlerin güven duyduğu ve yıllardır süren birlik ruhuyla birçok il için de motivasyon kaynağı olmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

ŞUAHED, 400’den fazla üyesiyle, ülkemizde en fazla üyeye sahip aile hekimliği dernekleri arasındadır. 2010 yılında kurulan derneğimiz, 2012 yılında AHEF’e üye olarak farklı bir misyon kazanmış, örgütlenme çalışmalarına hız vermiş ve üye sayısını süratle yükseltmiş; Sağlık Bakanlığı ile olan iletişimini arttırmış, özellikle son yıllarda yaptığı mevzuat çalışmaları ve görüş yazıları ile politika oluşumunda yol gösterici olmaya başlamıştır. Federasyonumuz bünyesinde farklı çalışmalar yürüten derneğimiz, üyeleriyle kurumsal hafızanın oluşumunda da önemli rol almıştır.

ŞUAHED, sözleşmeli hukuk danışmanı ve bünyesindeki hukuk komisyonu aracılığıyla üyelerinin hak kayıplarını ortadan kaldırmak için yasal süreçleri takip etmekte; açtığı ve kazandığı onlarca davayla aile hekimlerine hukuk desteğini sürdürmektedir. Defin nöbet listesinin iptali; çocuk izlem, gebe izlem, 15-49 izlemler nedeniyle verilen ihtar puanlarının iptali; tek birimli ASM’lerde çalışan hekimlerin yıllık izinlerine ilişkin açılan davalar ŞUAHED’in hukuki başarılarına örnek olarak gösterilebilir. Özellikle nöbete karşı “iş bırakma” eylemleri başta olmak üzere, Giresun Valiliği’ne faks eylemi; Mersin aile hekimleri sözleşme fesihleri için basın açıklaması ve iş bırakmalar; Isparta entegre hastane nöbetleri ve fesih eylemleri; 250 kişinin katılımıyla gerçekleşen ve çeşitli illerden 28 farklı STK’nın destek verdiği 15-49 kadın izlemleri ceza puanlarına yönelik Urfa Mobbing eylemi; ücret yönetmeliği ve haksız sözleşmeler için Uçan Balon eylemi ve basın açıklamaları gibi çeşitli eylemlerle haksızlıklara karşı mücadele veren, STK olmanın sorumluğuyla hareket eden, öncü ve aktivist derneklerden biri olmuş; cumartesi iş bırakma eylemlerinde nöbete gitmeme oranlarında en önde yer almayı başarmıştır.

Haksızlıklara karşı dik durabilme becerisi gösteren, tek yumruk olmayı başarabilen ve bu yönüyle birçok ili de cesaretlendiren Şanlıurfa’nın aile hekimleri, ŞUAHED çatısı altında geleceklerine sahip çıkmaya devam etmektedir.

Geçtiğimiz aylarda ŞUAHED bünyesinde kurulan ŞUAKADEMİ sayesinde, sürekli tıp uygulamalarıyla aile hekimlerinin eğitim ihtiyacı giderilmeye çalışılmakta, düzenli olarak yapılan istişare toplantılarıyla sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilmektedir. Diğer dernek ve odalarla sağlık alanında ortak çalışmalar yapılmakta ve sağlık çalışanlarının eğitimine katkı sağlanmaktadır. Şanlıurfa Eczacı Odası işbirliği ile her yıl gerçekleşmekte olan “Birinci Basamakta Majistral Formüller” üzerine toplantılar, birinci basamakta bir ilk olmakla kalmayacak, hekimlerin deneyimlerini, becerilerini geliştirecek özgün toplantılardan birisi olma ayrıcalığı da taşıyacaktır.

Belirli dönemlerde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü idarecileriyle yapılan görüşmelerde, üyelerimizden aldığımız geri bildirimlere yönelik akut çözümler üretilmekte, ilimize özgü sorunlar ve sistemde aksayan kısımlar karşılıklı istişare edilmektedir.

Gerek coğrafi gerekse sosyoekonomik ve sosyokültürel şartlar itibariyle aile hekimliğinin en zor uygulandığı illerden birisi olan Şanlıurfa’da, aile hekimlerinin istatistiğe yansımayan iş yükü ve sorumluluğu birçok ilden fazladır. Bu durumun sistemin işleyişinde yarattığı sorunlar halen sonlanabilmiş değildir. PDC hekim ve yardımcı sağlık personeli oranı en düşük illerden birisi olan Şanlıurfa’da, aile sağlığı elemanı açığı, gezici nüfusa ulaşım zorlukları, mevsimlik tarım işçilerinin fazlalığı, düşük sosyoekonomik durumdan kaynaklı zorluklar ve iletişim sorunları uygulamayı güçleştirmektedir. Tüm bunlara rağmen, ilimizdeki aile hekimleri büyük bir özveriyle artan iş yükünü de üstlenerek sağlık hizmet kalitesini yükseltmeye gayret göstermektedir.

ŞUAHED, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle öncü bir STK olarak çalışmalarına devam edecek, aile hekimlerinin geleceğinin umudu ve güveni olacaktır. Sağlık hizmet kalitesinin ve sağlık çıktılarının iyileştirilmesi ile koruyucu hekimliğin arzulanan değere ulaşmasında gereken katkıyı sunacaktır.

Sen varsan güçlüyüz.