HaberManşet

HAKSIZ İHRAÇ SONRASI MANEVİ TAZMİNAT DAVASINI KAZANDIK

198görüntülenme

08/07/2024

 

Aile hekimi olarak çalışmakta iken 675 sayılı KHK ile görevinden çıkarılan ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararına istinaden görevine iade edilen üyemiz derneğimiz ŞUAHED aracılığı ile müdürlüğe maddi ve manevi tazminat davası açılması talebinde bulunmuştur. OHAL sürecinin başlarında kamu görevinden çıkarılanların kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı yönündeki hüküm mevcut olduğu için herhangi bir dava açılamamıştı. Fakat yapılan itirazlar ve açılan davalar ile aynı hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu sebeple dava açılmasının önünde bir engel kalmamış ve dava açılmıştır.

Anayasada idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu belirtilmiş, idarenin eylem ve işlemlerinden doğan maddi manevi zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir hukuk devleti olduğu, sosyal hukuk devletinin gereği olarak idarelerin işlem ve eylemlerinden kişilerin gördüğü zararların giderilmesinin anayasal bir zorunluluk olduğu bilinmelidir. Bu itibarla, idarenin hukuki sorumluluğu, kişilere lütuf ve atıfet duygularıyla belli bir miktarda para ödenmesini öngören bir prensip olmayıp; anayasal çerçevede demokratik toplum düzeninde biçimlenen idare-birey ilişkisinin doğurduğu hukuki bir sonuçtur. Başka bir deyiş ile idarenin hukuki sorumluluğu, kamusal faaliyetler sonucunda idare ile bireyler arasında bireyler zararına bozulan ekonomik dengenin yeniden kurulmasını, idari etkinliklerden dolayı bireylerin uğradığı maddi zararların yanında manevi zararların da idarece tazmin edilmesini sağlayan hukuksal bir kurumdur.

İdarenin hukuka aykırı işlemi nedeniylekişilik hakları zarar gören meslektaşımızın uğramış olduğu bu zararın giderilmesi hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Bu doğrultuda yapılan değerlendirme ile manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir. Bu manevi tazminat kararı yaşanılan travma, stres ve psikolojik sorunları gidermeyecek olsa da hukuki olarak kazanım elde etmiş olmak adına çok değerlidir.

Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve ŞUAHED Avukatımız Av. Hayriye YÜKSEKYAYLA  AYDOĞDU’ya teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.