DuyuruHaberManşet

Özellikli İzlem Angaryası

787görüntülenme

25 Mart 2020 tarihinde Sayın Vali Yardımcısı Şahin Aslan, İl Sağlık Müdürü ve Halk Sağlığı Müdürü’nün olduğu Valilik toplantısında;
– Pandemi sürecinde sahanın temsilcisi olan ŞUAHED’in pandemi komisyonunda olması gerektiği, bu konuda yapılan yazılı başvurumuzun kayıtlarda mevcut olduğu,
– İzlemlerin yapılmasının sayısal faydası dışında nitelik olarak karantinaya etki etmesi için girilen her verinin değerlendirilmesi, bu veriler ışığında önlemlerin alınması gerektiği,
– Yapılması istenilen işlerin yapılabilir düzeyde olması gerektiği ( Örneğin tek birimden 950 kişinin aranmasının istenmemesi),
– Tehditle iş yaptırılmaya çalışılmaması gerektiği, whatsap mesajları üzerinden soruşturma açılacak, dönüşümlü çalışma kaldırılacak gibi söylemlerin moral-motivasyonu bozduğu, etik olmadığı, bu şekilde ki yaklaşımların kabul edilemez olduğu,
– Temaslı listesi ile ilgili bilgi verecek muhatap bulunamadığı, örneğin izlem için aranan bir aile ısrarla ‘‘biz kimseyle görüşmedik, temas etmedik’’ diyor. İzlem listesinde olan aynı aile 184’ü aradığında ‘‘ listede isminiz yok’’ deniyor. Bu gibi konularda bilgi alınabilecek, oluşan aksaklığı düzeltebilecek bir birimin bulunmadığı-ulaşılamadığı,
– Takip için aranan kişilerden bazılarının ‘‘ben sabaha kadar film izliyorum. Beni 12 den önce aramayın.’’ diyebildiği, bu noktada Valilik tarafından kişilere toplu sms, kamu spotu ya da basın aracılığıyla sorumluluklarının ve durumun ciddiyetinin hatırlatılması gerektiği,
– Kişisel koruyucu ekipman konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi gerektiği,
– Aile sağlığı merkezlerinde sunulan bütün hizmetler devam ederken, hastanelerde poliklinik hizmetlerinin sürdürülmemesi nedeniyle hastaların geri döndüğü, covid riskleri açısından gerekli tedbirler alınarak hastanelerde sağlık hizmeti sunumuna devam edilmesi gerektiği söylenmiştir.
Geldiğimiz noktada aile hekimlerine verilen işler ve aile hekimlerin sorunları ile ilgili konularda Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği’nden görüş alınmamış, yapılan temaslı ve pozitif kişilerin izlemlerinde sisteme girilen semptom ve diğer bilgiler değerlendirilmemiş, geri dönüş yapılmamış, hatta aranan operasyon merkezi numaralarına ulaşılamamıştır.
İzlem listesinde olan kişi sayısı azalmak yerine her geçen gün artmış, izlem süreleri dolmasına rağmen kişiler izlem listesinden çıkartılmamış, bu durum hasta ile sağlık personeli arasında gerginliğe ve bıkkınlığa neden olmuştur.İzlem listesinde olan ve aranan kişiler arasında adeta sağlık sisteminde yaşanan bütün aksaklıkların sorumlusu olarak izlem için arayan aile hekimlerini ya da aile sağlığı çalışanlarını gören ve bütün hıncını almak istercesine telefonda sözel şiddet uygulayan kişiler tükenmişlik yaşanmasına neden olmuştur.
184 hattı covid bilgi ve koordinasyon hattı olmaktan çıkmış, eskiden olduğu gibi şikayet hattı olmaya devam etmiştir. İzlem listesinde olan ve takip için aranan kişilerden yanlış bilgi verenlere, izole olması gerekirken konutunu terk edenlere, telefonuna cevap vermeyenlere v.b. herhangi bir yaptırım uygulanmamış, bu konunun düzeltilmesi için herhangi bir adım atılmamıştır.
Kişisel koruyucu ekipman konusunda verilen destek cerrahi maske ve eldivenden öteye geçmemiştir. Bu ekipman bile yeterli sayıda verilmemiş, tıbbi sekreterler temizlik personelleri ve sınıf şartı olarak çalıştırılan hemşireler göz ardı edilmiş, bu personeller malzeme hesaplamasına dahil edilmemiştir. Hastanelerin tamamen randevu sistemine geçmeleri dolayısıyla randevu alamadan muayene olamayan hastalar aile hekimlerine başvurmuş, sağlık sunumunun yanı sıra insanların en kolay muhatap bulabildikleri ve birinci basamak sağlık hizmeti ile ilgili-ilgisiz bir çok konuda danışmak için başvurdukları aile sağlığı merkezlerinin iş yükü kapasitenin çok üzerinde bir hal almıştır.
Aile sağlığı merkezlerinde bakılan hasta sayılarının artmasının yanı sıra, bebek aşıları-izlemleri, çocuk aşıları-izlemleri, gebe aşıları-izlemleri gibi sağlıklı nesillerin yetişmesi ve salgın hastalıkların önlenmesinde hayati öneme haiz olan işler aksatılmamış üstüne bir de Bakanlık tarafından çıkartılan yazı ile ilçe sağlık müdürlükleri tarafından yapılan okul aşılarının da aile sağlığı merkezlerinde yapılması istenmiş, yapılmaması ya da eksik yapılması durumunda performans kesintisi getirilmiştir.
Covid pozitif/temaslı izlemlerinin her gün yapılması istenmiştir. Hafta sonları, idari tatiller, bayram tatilleri gibi mesai saatlerinin dışında da bu izlemlere devam edilmesi istenmiş, buna mukabil izin ya da ek ödeme hiç gündeme bile getirilmemiştir
Uyarılara rağmen eksiklerin giderilmemesi, iş yükünün artık altından kalkılamayacak hale gelmesi, bütün halinde uygulanması gereken bilimsel yöntemlerin sadece izlemlere endekslenmesi gibi birçok nedenden dolayı yapılması istenen izlemler bilimsellikten çıkmıştır, angarya haline dönüşmüştür ve Anayasamıza göre angarya yasaktır. Bu kadar artmış iş yükü arasında bu izlemlerin de aile hekimleri tarafından yapılması-yapılabilmesi mümkün değildir. İdare tarafından alternatif çözümler bulunarak bilimsel uygulamaların bütünlüğünün önemi de göz önüne alınıp gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

ŞUAHED YÖNETİM KURULU