HaberManşet

TIBBİ ATIK KUTUSUNU MÜDÜRLÜK TEMİN EDER

226görüntülenme

01/06/2024

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçemizde çalışmakta olan meslektaşımızın laboratuvar sarf malzemelerinin temin edilerek aile sağlığı merkezine gönderilmesi talebini ilçe sağlık müdürlüğü karşılamamıştır. Aile sağlığı merkezinde aşılama ve laboratuvar hizmetlerinin sekteye uğramaması adına tıbbi atık kutusu ücreti ile alınmış ve bu ücretin geri ödenmesi için yapılan başvuruya da yasal süresi içinde cevap verilmemiş ve başvuru zımnen ret olmuştur. Bunun üzerine derneğimiz ŞUAHED aracılığı ile dava açılmıştır.
Aile sağlığı merkezlerinde aile hekimlerince sunulan tetkik ve tahlil hizmetleri ile ilgili olarak numune alımında kullanılan alkol, pamuk, enjektör, turnike, vacutainer, eldiven, tıbbi atık kutusu vb. malzemelerin tetkik ve tahliller için kullanılan sarf malzemeleri oldukları, söz konusu sarf malzemelerinin İl Sağlık Müdürlüğünce temin edileceği yönünde düzenleme mevcuttur. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 18. Maddesinde “Sözleşme ile çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler müdürlüğün belirlediği laboratuvarda yaptırılır. Bu tetkikler için ihtiyaç duyulan sarf malzemelerini müdürlük temin eder” şeklinde çok net ifadelerle sarf malzemelerinin sorumluluğu il sağlık müdürlüğüne bırakılmıştır. Öte yandan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 24/1 bendinde aile sağlığı merkezinde bulundurulması zorunlu olan malzemeler arasında keskin atık kabı da yer almaktadır.
Bu hususlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede dava lehimize sonuçlanmış, tıbbi atık kutusu için ödenen ücret dava tarihinden itibaren yasal faizi ile beraber davacı olan meslektaşımıza ödenmesi kararı alınmıştır. Benzer nitelikteki 2022 yılına ait davada yine mahkeme tarafından lehimize karar verilmiş, haklılığımız bu dava ile beraber daha da pekişmiştir. Ayrıca il sağlık müdürlüğü tarafından yapılan istinaf başvurusu da Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi tarafından kesin olarak ret edilmiştir.
Tıbbi atık kutusunu sağlık müdürlüğünün temin etmesi gerektiği bir kez daha mahkeme tarafından onaylanmıştır. Üyelerimizin bu şekilde müdürlükten tıbbi atık kutusu talep etmeleri, bu talepleri karşılanmadığı takdirde fatura karşılığı temin ettikleri tıbbi atık kutusu ücretini müdürlükten isteme hakları bulunmaktadır. Bu işlemler sonunda ücret ödenmeyen ve dava yoluna gitmek isteyen meslektaşlarımıza ŞUHAED Hukuk Komisyonu her zaman desteğe hazırdır.
Bir kez daha özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve ŞUAHED Avukatımız Av. Hayriye YÜKSEKYAYLA AYDOĞDU’ya teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.