HaberHukuk

VEKALETSİZ İZİN ANAYASA MAHKEMESİNDE

938görüntülenme

Yıllık izin kullanması sebebiyle maaşından kesinti yapılan hekimin idarenin kesinti işlemine karşı yapmış olduğu itirazın kabul edilmemesi sonrasında iidare aleyhine Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinde açılan davada 2017/1389 esas 2018/488 karar no ile davanın reddine karar verilmiştir.
Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde ilgili karar ile Anayasada yer alan dinlenme hakkının ihlal edildiği ve yine bu kararın  Anayasada yer alan kanunilik ilkesi ile uyuşmadığı tespit edilmiştir.
İlgili aykırılıklar nedeniyle söz konusu mahkeme kararı anayasa mahkemesine taşınmış olup incelenmesine devam edilmektedir.

Yayımlanma Tarihi: 06 Ağustos 2018