HaberManşet

NAKLEN ATAMADA KADROYU ALDIRMA DAVASINI BÖLGE İDAREDE KAZANDIK

236görüntülenme

15/06/2024

Muş ili Varto ilçesinde aile hekimi olarak görev yapmakta iken iller arası Sözleşmeli Aile Hekimliği Merkezi Yerleştirme işlemi ile Birecik ilçesine aile hekimi olarak atanan üyemiz, kadrosunun bağlı bulunduğu Birecik’e alınması istemiyle yapmış olduğu başvuru reddedilmiştir. Bunun üzerine derneğimiz ŞUAHED aracılığı ile dava açılmıştır.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin “naklen atama” başlıklı 18. maddesinde “aile hekimi olarak sözleşme imzalayan personel, sözleşmeli olarak görev yaptığı il dışındaki başka bir ilde ilan edilmiş münhal aile hekimliği pozisyonlarına 15. maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başvurarak yerleşebilir. Bu durumda, personelin kadrosu bağlı bulunduğu kurum tarafından aile hekimi olarak yerleştiği ve yeni sözleşme imzaladığı ilde münhal kadronun mevcut olduğu birime aktarılır” denilmektedir. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 16. maddesinde “……. Aile hekiminin başka bir ildeki aile hekimliği pozisyonuna yerleşmesi ve yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonunda fiilen iki yıl görev yapması veya sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ve talebi halinde sözleşmesinin feshedildiği yere bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler doğrultusunda yapılan değerlendirme ile dava lehimize sonuçlanmış, üyemizin kadrosu, bağlı bulunduğu ilçe sağlık müdürlüğüne alınmıştır. Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan aile hekiminin görev yaptığı il dışında başka bir ildeki aile hekimliği pozisyonuna yerleşmesi halinde kadrosu yeni yerleştiği ildeki birime aktarılacaktır. Mahkemenin bu kararı ile haklılığımız bir kere daha tescillenmiştir.

Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve ŞUAHED Avukatımız Av. Hayriye YÜKSEKYAYLA AYDOĞDU’ya teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.