HaberHukukManşet

Viranşehir İlçe Sağlık Müdürü Hakkında Suç Duyurusu

3.97Kgörüntülenme

Viranşehir ilçesinde görev yapmakta olan aile hekimlerine mobbing uygulamaktan vazgeçmeyen, hangi kanuna/yönetmeliğe yada mantığa dayandırdığını anlayamadığımız uygulamalarından vazgeçmeyen Viranşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr Lokman DOĞAN hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Dr Lokman DOĞAN tarafından Viranşehir’de aile sağlığı merkezlerine yapılan usulsüz denetimler, yıllık izinlerin gerekçesiz olarak reddedilmesi, istirahat raporlarının işleme konulmaması, denetimlerde tutulan tutanaklara şerh düşülmesine izin verilmemesi gibi hekimlere ve aile sağlığı çalışanlarına yapılan mobbing hakkında Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği (SUAHED) tarafından Halk Sağlığı Başkanı ve İl Sağlık Müdürü ile görüşülerek durum hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Dr Lokman beyefendiye de savunmalar ve dilekçeler aracılığıyla ilgili kanun ve yönetmelikler ve uygulanma şekilleri defaatle hatırlatılmıştır. Bütün bunlara rağmen kanunla kendisine verilmeyen uygulamalara devam etmiştir. Uyarılarımızdan sonuç alınamayınca 27.08.2018 tarihinde ŞUAHED avukatı aracılığıyla Viranşehir İlçe Sağlık Müdürü Lokman DOĞAN hakkında

‘MADDE 117. – (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlâl eden kişiye, mağdurun şikâyeti hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
Görevi kötüye kullanma
MADDE 257. – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
İşkence
MADDE 94. – (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Kişilerin huzur ve sükununu bozma
MADDE 123. – (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.’ hükümlerince savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

2018/4420 nolu dosya 11.10.2018’de kaymakamlığa ön soruşturma için gönderilmiştir.