HaberHukukManşet

Yardımcı Sağlık Personelinin Mesaiye Geç Kalması Sonrası Grup Düşme Davasını Kazandık

616görüntülenme

SABİM/CİMER şikayeti nedeniyle ASM’ye yapılan olağandışı denetim sonrası yardımcı sağlık personelinin işe geç gelmesi nedeniyle sınıf düşürülmesine itiraz için açılan 2 davayı daha kazandık.

 

Karar’da belirtildiği üzere 21.07.2017 tarih ve E.01.1828 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın “Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma İşlemleri” başlıklı Genel Yazısının ekinde yer alan Gruplandırma Değerlendirme Formunda, aile sağlığı merkezinde çalıştırılan personelin mesaiye geç kalması durumunda aile hekimliği biriminin grubunun düşürüleceğine ilişkin bir kurala yer verilmediği, tıbbi sekreterin mesaiye geç kalmasının çalışma planındaki değişiklik olarak kabul edilemeyeceği, öte yandan uyuşmazlığa konu aile sağlığı merkezinde aile hekimliği hizmetinin aksadığına dair bir tespit de bulunmadığı dikkate alındığında, salt tıbbi sekreterin mesaiye geç kaldığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

 

Sadece tıbbi sekreterin mesaiye geç kalmasına dayalı tutulan tutanağa binaen İl Sağlık Müdürlüğü’nün ASM grup düşümü yaptırımına karşı açılan itiraz davamızda İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu konudaki  kararında hukuka uygunluk olmadığına karar verilmiştir.

 

Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve desteğini her zaman hissettiğimiz ŞUAHED avukatımıza teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

Sen Varsan GÜÇLÜYÜZ.