Köşe YazısıManşet

BİZE BORCUNUZ VAR

1.01Kgörüntülenme

16/02/2022

 

Sağlıkta Dönüşüm Programının en işlevsel ve faydalı uygulaması olan Aile Hekimliği Sistemi can çekişiyor . 2010 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilen sistem, kervan yolda düzelir mantığı ile yıllar içinde yayınlanan yönetmelikler ile her geçen gün iyileşmek yerine artık daha hasta bir sistem haline gelmiştir. Yaşanan olumsuzluk tüm ülke çapında hekimlerde ve sağlık personellerinde huzursuz ve güvensiz çalışma koşulları, sistematik hale gelen sağlıkta şiddet, mobbinge varan iş güvencesinin ortadan kaldırılması, sürekli artan iş yükü ama buna rağmen gittikçe derinleşen personel açığı, en son yönetmelikle getirilen yepyeni uygulanabilirliği olmayan negatif performansa kesintileriyle çile haline dönüşen bir sağlık hizmet sunumu, cari giderlerin artan tıbbi malzeme , sarf malzeme, sınıflandırma personeline ait asgari ücret zamları ,kira , stopaj , elektrik su doğalgaz zamları karşısında gittikçe erimesi ve bu kalemlere yapılan aynı oranda ZAM artışının yapılmaması nedeniyle zor durumda kalan birimler ve hekimler, bitmek bilmeyen rapor sorunları, her kurumun kendisini hekimlerin amiri sanarcasına çıkarttığı ve uygulamaya koymaya çalıştığı gereksiz rapor talepleri, uygulamaların Bakanlıktan aşağı inildikçe sahada adeta evrim geçirerek farlılaşması nedeniyle artan mutsuzluk ve umutsuzluk ve tüm bunların düzeltilmesi için kazanılan onlarca haklı davaya rağmen açıkların olumlu yönde düzelmesi gerekirken adeta bir CEZA YÖNETMELİĞİ haline gelen son uygulama yönetmeliği sistemi çalışamaz , hekimleri kaygılı hale getirmiştir.
ELİ ÖPÜLESİ meslek grubu; bu 20 yıl içerisinde ELİ KIRILASI meslek grubu haline dönüştürülmüş, gün geçtikçe dozu ve şiddeti artan, asla kabul edilmemesi gerekirken her gün yaşanan bir hale gelmiştir. Bakanlık personeline sahip çıkamamış, sağlıkta etkin şiddet yasasının çıkartılması ve bu düzenlemenin ceza hukukundaki yerini alması için gereken girişimlerde bulunmayarak adeta personelini halkın gözünde bir kum torbasına dönüştürmüştür. Sağlıkta dönüşüm programı sağlıkta şiddete dönüşüm haline gelmiştir.
Hekimler özlük haklarında düzenleme beklerken, diğer tüm sağlık çalışanlarına yapılan iyileştirmelerin gerisinde kalmış, el üstünde tutulması gereken, ülkenin beyin takımı hayatını geçindirme derdine düşmüş, yanında çalıştırdığı personel ile aynı ücreti almaya başlamış, emekliliğine yansımayan sözde iyileştirmeler ile emekliliğinde ‘ben ne olacağım’ kaygısı yaşamaya başlamışlardır. Asgari ücrete eşdeğer bir maaş alan hekim HAYALDİ , GERÇEK OLDU. Binlerce hekim , bu ülkenin en zeki , fedakar ve çalışkan beyin takımı , hayallerini gerçekleştirmek için hiç bilmedikleri ülkelerde yeni hayatlarına doğru yola çıkmaktan çekinmeden , umuda yolculuğa çıkmaya başlamışlardır. Tüm memurların 3600 ek gösterge hakkına kavuştuğu bu günlerde görüyoruz ki hakkımız olan 7200 ek gösterge dile dahi getirilmiyor.
Pandemi döneminde tüm işlerin durduğu ortamlarda aile sağlığı merkezlerimizi ve birinci basamak koruyucu hizmetlerimiz ile poliklinik hizmetlerimizi aksatmadan vermeye devam ettik . Pandemi ücretlendirmelerinden hakkımız olanı alamamak bir yana getirilen ek aşılama yükleri ile adeta cezalandırıldık .
Tüm bu gelinen süreçte defalarca sesimizi duyurmak için Ahef ve Sendika kararları ile eylemler yaptık ve artık bıçağın kemiği de kestiğini anlatmaya çalıştık . Şimdi sesimizi duyurmak için gereken eylem kararlarına göre hareket etmememiz için önümüzde bir engel kalmadı. Süresiz iş bırakma kararlarına yol açmadan Bakanlığın gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce çıkartmasını bekliyoruz .

Bize BORCUNUZ VAR .
17-18 ŞUBATTA İŞ BIRAKIYORUZ ve size Borcunuzu Hatırlatıyoruz .
Etkin bir SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI istiyoruz.
Ceza Yönetmeliğinin Kaldırılmasını istiyoruz.
İnsanca geçinebileceğimiz, emekliliğimizde nasıl yaşayacağımızı düşünmediğimiz, aldığımız risk ve verdiğimiz emeğe karşılık gelen bir MAAŞ DÜZENLEMESİ istiyoruz . 7200 ek gösterge hakkımızdır .
Aile Sağlığı Merkezlerinin cari gider ödemelerinin gider kalemlerine gelen zamlar oranında arttırılmasını istiyoruz .

BİZE BORCUNUZ VAR , ÖDEYİNİZ .

 

 

 

Dr. Neylan İlkim KENDİRCİ