Köşe YazısıManşet

Tasarlanamayan Taslak

1.18Kgörüntülenme

Değerli arkadaşlar,

Meclis’e getirilen son taslakla yine her zamanki gibi popülist yaklaşımların ötesine gidilememiş; aile hekimliğinin temel kavramları ve anayasal bir hak olan “Özgürlük Hakkı”nın düzenlenmesi tam bir karmaşa halini almıştır.

Taslakta bir madde yer almış ve sağlıkta şiddet olayı sırasında hizmet alamayan vatandaş düşünülmüş, bu vatandaşın başka bir birime yönlendirileceği konuşulmuş ancak şiddeti yaşayan hekimin ya da sağlık çalışanının uğradığı saldırı karşısında CMUK maddelerine konulacak bir maddeden imtina edilmiştir.

Özetle, sağlıkta şiddeti yaşayan asıl mağdurlara dalga geçer gibi “Esas problem size olan değil, bekleyen hasta mağduriyeti” denilmiştir.

Şimdi soruyoruz: Peki, sağlık hizmetini engelleyen, şiddete uğrayan kişinin ruhen ve bedenen yıpranmasına neden olanlara ne gibi bir yaptırımlarınız olacaktır? Cevap yok!
Karakol, savcıya gönderecekmiş… Zaten kamu hizmetini yapan kişiye karşı işlenen suçlarda bu zaten olmalı. Bu bir lütuf değil, olması gerekendir.

Gelelim bir diğer maddeye. “İzinler kanunla düzenlenmeli” diye Anayasa ve Danıştay Mahkemesi karar vermiştir. Ancak burada esas konu, “İznin vekaletli olup olmaması” konusudur. Unutmayın ki, “Hiçbir izin, vekalet bırakılarak yapılamaz ve anayasal hak böylelikle engellenmiş olur.”

Bir diğer madde ise, vatandaşın anayasal hakkı olan “Hekim Seçme Hakkı”nın elinden alınarak insanların bir yerden diğer bir yere Bakanlık marifetiyle aktarılmasıdır. Peki, kişilerin hekim seçme özgürlüğü nereye gitmiştir? Seçilen Hekimlerin, yıllarca kaydını tuttukları hastaları tanıması, sorunlarını bilmesi, birebir onun sıkıntılarını iyi tanıması nereye gitmiştir? Bunların, aile hekimliği uygulamasında önemli bir yeri ve çok da değerli olduğunu hocalarımız ve bu işin otoriteleri çok iyi bilirler.

Velhasıl, nerede ve kimlerle konuşulacak tasarladığını bilemediğimiz “Sahada yaşanan aile hekimliğine, vatandaşlarımızın sağlık hizmeti akışına tamamen ters, hiçbir kazancı olmayan, bu TASARLANAMAMIŞ TASARININ bir an önce muhatapları ile konuşulması şarttır.”

Yoksa, aile hekimliğinde çözülmeyen onlarca sorunun üzerine sorun eklemeye devam edersiniz.

Bizden söylemesi!